PL | EN
22.02.2019
06:34
17:04  (Warszawa)

Prognoza zagrożeń - prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Od 7:30 2019-02-22 do 7:30 2019-02-23:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Do godziny 9:00 dn. 22.02.2019 obowiązuje ostrzeżenie o oblodzeniu wydane o godz. 13:37 dn. 21.02.2019.
Czas wydania: 2019-02-21 13:54:00
Synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrzesińska

Od 7:30 2019-02-23 do 7:30 2019-02-24:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ
Od 7:30 2019-02-24 do 7:30 2019-02-25:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.



sms