PL | EN
16.10.2019
07:01
17:41  (Warszawa)

Prognoza zagrożeń - prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Od 7:30 2019-10-17 do 7:30 2019-10-18:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ
Od 7:30 2019-10-18 do 7:30 2019-10-19:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ
Od 7:30 2019-10-19 do 7:30 2019-10-20:


BRAK DANYCH DOTYCZĄCYCH PROGNOZY ZAGROŻEŃ

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.sms