PL | EN
19.01.2018
07:31
16:02  (Warszawa)
Od 7:30 2018-01-19 do 7:30 2018-01-20:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Intensywne opady śniegu
Stopień zagrożenia: 1

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Zawieje/zamiecie śnieżne
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Obowiązują: Do godz.15:00 dnia 19.01.2018 OSTRZEŻENIE nr 1 na INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU/1, ZAWIEJE/ZAMIECIE ŚNIEŻNE/1 wydane o godz.11:22 dnia 18.01.2018.
Czas wydania: 2018-01-18 15:20:00
Synoptyk IMGW-PIB: Maciej Maciejewski

Od 7:30 2018-01-20 do 7:30 2018-01-21:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ
Od 7:30 2018-01-21 do 7:30 2018-01-22:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.sms