PL | EN
11.12.2017
07:33
15:25  (Warszawa)
Od 7:30 2017-12-11 do 7:30 2017-12-12:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Roztopy
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Obowiązują: Do godz.10:00 dnia 12.12.2017 OSTRZEŻENIE nr 134 na SILNY WIATR/2 wydane o godz.07:14 dnia 10.12.2017. Do godz.10:00 dnia 12.12.2017 OSTRZEŻENIE nr 135 na SILNY WIATR/1 wydane o godz.07:40 dnia 10.12.2017. Do godz.10:00 dnia 12.12.2017 OSTRZEŻENIE nr 136 na ROZTOPY/1 wydane o godz.15:34 dnia 10.12.2017.
Czas wydania: 2017-12-10 17:10:00
Synoptyk IMGW-PIB: Grzegorz Mikutel

Od 7:30 2017-12-12 do 7:30 2017-12-13:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Roztopy
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Obowiązują: Do godz.10:00 dnia 12.12.2017 OSTRZEŻENIE nr 134 na SILNY WIATR/2 wydane o godz.07:14 dnia 10.12.2017. Do godz.10:00 dnia 12.12.2017 OSTRZEŻENIE nr 135 na SILNY WIATR/1 wydane o godz.07:40 dnia 10.12.2017. Do godz.10:00 dnia 12.12.2017 OSTRZEŻENIE nr 136 na ROZTOPY/1 wydane o godz.15:34 dnia 10.12.2017.
Czas wydania: 2017-12-10 17:10:00
Synoptyk IMGW-PIB: Grzegorz Mikutel

Od 7:30 2017-12-13 do 7:30 2017-12-14:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.sms