PL | EN
20.05.2019
04:31
20:33  (Warszawa)

Prognoza zagrożeń - prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Od 7:30 2019-05-21 do 7:30 2019-05-22:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Intensywne opady deszczu z burzami
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym oraz burz. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 20 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm.
Czas wydania: 2019-05-20 14:35:00
Synoptyk IMGW-PIB: Tomasz Knopik

Od 7:30 2019-05-22 do 7:30 2019-05-23:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Intensywne opady deszczu z burzami
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym oraz burz. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 20 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm.
Czas wydania: 2019-05-20 14:35:00
Synoptyk IMGW-PIB: Tomasz Knopik

Od 7:30 2019-05-23 do 7:30 2019-05-24:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.sms