PL | EN
21.01.2019
07:29
16:05  (Warszawa)

Prognoza zagrożeń - prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Od 7:30 2019-01-21 do 7:30 2019-01-22:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Silny mróz
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Obowiązuje ostrzeżenie o silnym mrozie
Czas wydania: 2019-01-20 13:54:00
Synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Jania

Od 7:30 2019-01-22 do 7:30 2019-01-23:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Silny mróz
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Obowiązuje ostrzeżenie o silnym mrozie
Czas wydania: 2019-01-20 13:54:00
Synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Jania

Od 7:30 2019-01-23 do 7:30 2019-01-24:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.



sms