PL | EN
11.12.2018
07:33
15:25  (Warszawa)

Prognoza zagrożeń - prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Od 7:30 2018-12-12 do 7:30 2018-12-13:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Do godz. 09:00 dnia 12:12:2018 obowiązuje ostrzeżenie o oblodzeniu wydane o godz. 13:27 dnia 11:12:2018. W nocy prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, przy gruncie od -4°C do -2°C.
Czas wydania: 2018-12-11 14:28:00
Synoptyk IMGW-PIB: Przemysław Szrama

Od 7:30 2018-12-13 do 7:30 2018-12-14:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ
Od 7:30 2018-12-14 do 7:30 2018-12-15:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.sms