PL | EN
16.02.2019
06:47
16:52  (Warszawa)

Prognoza zagrożeń - prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Od 7:30 2019-02-17 do 7:30 2019-02-18:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Silna mgła
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie na przeważającym obszarze mgły, ograniczającej widzialność do 100 m.
Czas wydania: 2019-02-16 13:49:00
Synoptyk IMGW-PIB: Lech Buchert

Od 7:30 2019-02-18 do 7:30 2019-02-19:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ
Od 7:30 2019-02-19 do 7:30 2019-02-20:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.sms