PL | EN
17.08.2017
05:21
19:57  (Warszawa)

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Wybierz województwo na mapie, by sprawdzić możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Obszar
ZJAWISKA:
Zakres: 2017-08-18 - 2017-08-19
Zakres: 2017-08-19 - 2017-08-20
Zakres: 2017-08-20 - 2017-08-21STOPIEŃ |REPR. GRAFICZNA |OPIS
3
Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
2
Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
1
Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
0
Brak ostrzeżeń
LEGENDA:

Silny wiatr
Intensywne opady deszczu
Opady śniegu
Intensywne opady śniegu
Opady marznące
Zawieje/zamiecie śnieżne
Oblodzenie
Przymrozki
Roztopy
Upał
Silny mróz
Silna mgła
Mgła intensywnie osadzająca szadź
Burze
Burze z gradem


sms