Przekierowanie na stronę za: 5 sekund
PL | EN
14.07.2020
04:30
20:53  (Warszawa)
MAPA SYNOPTYCZNA
RADARY
KOMENTARZ SYNOPTYKA
PROGNOZA SYNOPTYCZNA
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
MIASTO
PROGNOZA NUMERYCZNA
WIATR
ZACHMURZENIE
MIASTO
Zwiń
PROG. NOWCASTINGOWA
TEMPERATURA 2M
TEMPERATURA GRUNTU
TEMP. PUNKTU ROSY
TEMP. ODCZUWALNA
WILGOTNOSC WZGLĘDNA
OPAD
OPAD STAŁY
WIATR
DANE POMIAROWE
DANE SATELITARNE
POGODA AKTUALNA
TEMPERATURA
CIŚNIENIE
ZJAWISKA
TEMPERATURA WODY
WARUNKI ŚNIEGOWE
DANE KLIMATYCZNE
powrót do produktu

Numeryczne prognozy pogody

Prognoza numeryczna jest wynikiem obliczeń hydrodynamicznych modeli prognoz pogody, stosowanych w IMGW PIB, w których środowisko i procesy zachodzące w atmosferze opisane i zapisane są za pomocą równań matematycznych (nieliniowych cząstkowych równań różniczkowych). Wyniki z poszczególnych modeli prognostycznych, mimo, że liczone są w oparciu o te same dane, różnią się gdyż nie da się opisać procesów zachodzących w atmosferze, szczególnie tych o bardzo małym zasięgu, w jednoznaczny sposób umożliwiający niezawodne prognozowanie ich przebiegu. Dzieje się tak z wielu powodów:

  • podstawą każdej prognozy numerycznej są warunki początkowe przygotowane na podstawie dotychczasowej prognozy oraz wyników obserwacji i pomiarów (także np. satelitarnych). Sieć pomiarowa (zwłaszcza dotycząca wyższych warstw atmosfery) nie jest wystarczająco gęsta i każdy pomiar obarczony jest swoistym błędem, dlatego warunek początkowy też jest obarczony nieuniknionymi błędami. Istotny jest sposób asymilacji danych wejściowych do modelu. Wpływ na wyniki obliczeń mają również warunki brzegowe;
  • konieczna jest parametryzacja, czyli uproszczone uwzględnienie tych wszystkich zjawisk meteorologicznych, których rozmiar jest mniejszy lub równy krokowi siatki obliczeniowej, gdyż modele „widzą” bezpośrednio tylko te zjawiska, których zasięg jest większy od kroku siatki; natomiast rozmiar (krok) siatki obliczeniowej jest ograniczony i stosunkowo duży (np. 14 km, 7 km, 2,8 km);
  • różne są sposoby parametryzacji procesów podskalowych;
  • wpływ na jakość wyników ma sam sposób numerycznego rozwiązania równań.

Obecnie stosuje się głównie modele prognostyczne globalne i mezoskalowe:

  • model globalny obejmuje swoim zasięgiem półkulę np. północną;
  • model mezoskalowy obejmuje obszar jednego lub kilku państw, a krok siatki tego modelu waha się obecnie od 7 do 2 km.

Są również modele regionalne.

Częstość i sposób prezentacji wyników z modelu zależy od ustaleń. Najczęściej krok czasowy wizualizacji wyników wynosi od 1 do 3 godzin w modelu mezoskalowym, w pracy operacyjnej synoptycy wykorzystują również dla niektórych elementów krok 12 i 24 godzin.

W wyniku obliczeń numerycznych uzyskuje się dla różnych poziomów atmosfery prognozy pól takich elementów jak np.: temperatura powietrza, ciśnienie, wilgotność, wiatr, opad, zachmurzenie, wskaźniki konwekcyjne i wiele innych specjalistycznych parametrów.

Prognoza numeryczna nie zawiera elementów subiektywnych. Otrzymane wyniki prezentowane są w sposób graficzny w formie wartości liczbowych w węzłach siatki, izolinii, wykresów, meteogramów, ikon pogodowych.

powrót do produktu
sms
Nowy serwis pogodowy