PL | EN
29.04.2017
05:06
20:00  (Warszawa)

Ostrzeżenia meteorologiczne:


Województwo małopolskie - subregion południowy

OSTRZEŻENIE Nr 54Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy
Ważność: od 2017-04-30 00:00:00 do 2017-04-30 08:00:00
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury do -2°C, przy gruncie do -4°C.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2017-04-29 07:15:00
Synoptyk: Michał SolarzOstrzeżenia hydrologiczne:


Wisła (małopolskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 21
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo małopolskie - Wisła
Ważność: od 2017-04-29 12:00:00 do 2017-04-30 09:00:00
Przebieg: W związku z przemieszczającą się falą wezbraniową, na odcinku Wisły na terenie województwa, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych (Smolice, Karsy, Szczucin). Na Sole w Oświęcimiu, w wyniku zwiększonego odpływu ze zbiornika Czaniec, istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.
Czas wydania: 2017-04-29 11:44:00
Synoptyk: Aleksandra Chamerlińska-Kulka

sms