PL | EN
20.08.2017
05:26
19:51  (Warszawa)
powiat: Łódź, gmina: Łódź

Ostrzeżenia meteorologiczne:


Województwo podkarpackie

OSTRZEŻENIE Nr 100Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność: od 2017-08-19 22:15:00 do 2017-08-20 20:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie miejscami od 50 mm do 80 mm łącznie z dotychczasowymi opadami burzowymi wystepującymi od popołudnia dnia 19.08.2017 (do chwili obecnej na południowym zachodzie województwa zanotowano w kilku miejscach sumę opadu od 40 mm do 55 mm). Największe sumy opadu przewidywane są w zachodniej połowie województwa, a szczególnie w Beskidzie Niskim.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Obowiązują:Do godz.23:00 dnia 19.08.2017 OSTRZEŻENIE nr 99 na BURZE Z GRADEM/1 wydane o godz.07:12 dnia 19.08.2017.
Czas wydania: 2017-08-19 22:07:00
Synoptyk: Piotr Ramza

Województwo podlaskie

OSTRZEŻENIE Nr 48Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Białymstoku
Obszar: województwo podlaskie
Ważność: od 2017-08-20 00:00:00 do 2017-08-21 08:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 45 mm.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Do godz. 23:00 dn. 19-08-2017 obowiązuje OSTRZEŻENIE Nr 47 na burze z gradem/1, wydane o 11:38 dn. 19-08-2017.Obowiązują:Do godz.23:00 dnia 19.08.2017 OSTRZEŻENIE nr 47 na BURZE Z GRADEM/1 wydane o godz.11:38 dnia 19.08.2017.
Czas wydania: 2017-08-19 14:38:00
Synoptyk: Maciej Maciejewski

Województwo lubelskie

OSTRZEŻENIE Nr 51Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od 2017-08-19 22:00:00 do 2017-08-21 00:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. W nocy 19/20.08 w zachodnich powiatach województwa, a w dzień 20.08 i początkowo w nocy 20/21.08 na całym obszarze województwa. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 45 mm.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Obowiązują:Do godz.21:00 dnia 19.08.2017 OSTRZEŻENIE nr 49 na UPAŁ/2 wydane o godz.12:13 dnia 17.08.2017.Do godz.22:00 dnia 19.08.2017 OSTRZEŻENIE nr 50 na BURZE Z GRADEM/1 wydane o godz.11:45 dnia 19.08.2017.
Czas wydania: 2017-08-19 12:25:00
Synoptyk: Mariusz Cebula

Województwo mazowieckie - subregion południowy

OSTRZEŻENIE Nr 59Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Obszar: województwo mazowieckie - subregion południowy
Ważność: od 2017-08-19 21:00:00 do 2017-08-20 21:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 45 mm.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Obowiązują:Do godz.17:00 dnia 19.08.2017 OSTRZEŻENIE nr 55 na UPAŁ/2 wydane o godz.13:15 dnia 17.08.2017.Do godz.21:00 dnia 19.08.2017 OSTRZEŻENIE nr 56 na BURZE Z GRADEM/1 wydane o godz.11:56 dnia 19.08.2017.Do godz.21:00 dnia 20.08.2017 OSTRZEŻENIE nr 57 na INTENSYWNE OPADY DESZCZU/1 wydane o godz.12:07 dnia 19.08.2017.Do godz.21:00 dnia 20.08.2017 OSTRZEŻENIE nr 58 na INTENSYWNE OPADY DESZCZU/1 wydane o godz.12:08 dnia 19.08.2017.
Czas wydania: 2017-08-19 12:10:00
Synoptyk: Mariusz Cebula

Województwo mazowieckie - subregion wschodni

OSTRZEŻENIE Nr 58Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Obszar: województwo mazowieckie - subregion wschodni
Ważność: od 2017-08-19 21:00:00 do 2017-08-20 21:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 45 mm.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Obowiązują:Do godz.17:00 dnia 19.08.2017 OSTRZEŻENIE nr 55 na UPAŁ/2 wydane o godz.13:15 dnia 17.08.2017.Do godz.21:00 dnia 19.08.2017 OSTRZEŻENIE nr 56 na BURZE Z GRADEM/1 wydane o godz.11:56 dnia 19.08.2017.Do godz.21:00 dnia 20.08.2017 OSTRZEŻENIE nr 57 na INTENSYWNE OPADY DESZCZU/1 wydane o godz.12:07 dnia 19.08.2017.
Czas wydania: 2017-08-19 12:08:00
Synoptyk: Mariusz Cebula

Województwo mazowieckie - subregion centralny

OSTRZEŻENIE Nr 57Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Obszar: województwo mazowieckie - subregion centralny
Ważność: od 2017-08-19 21:00:00 do 2017-08-20 21:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 45 mm.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Obowiązują:Do godz.17:00 dnia 19.08.2017 OSTRZEŻENIE nr 55 na UPAŁ/2 wydane o godz.13:15 dnia 17.08.2017.Do godz.21:00 dnia 19.08.2017 OSTRZEŻENIE nr 56 na BURZE Z GRADEM/1 wydane o godz.11:56 dnia 19.08.2017.
Czas wydania: 2017-08-19 12:07:00
Synoptyk: Mariusz CebulaOstrzeżenia hydrologiczne:


Górna Odra i Olza (woj. śląskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 39
  Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu
Obszar: Województwo śląskie - górna Odra i Olza
Ważność: od 2017-08-20 11:17:00 do 2017-08-21 09:00:00
Przebieg: Opady deszczu, które wystąpiły na terenie Czech powodują gwałtowne wzrosty stanów wody. Na Odrze w Chałupkach wzrosty mogą wynieść 70-100 cm, w zlewni Olzy ok. 50-60 cm.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-08-20 11:17:00
Synoptyk: Kinga Strońska

Zlewnie Wisłoki i Wisłoka (podkarpackie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 63
  Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo podkarpackie - zlewnie Wisłoki i Wisłoka
Ważność: od 2017-08-20 09:00:00 do 2017-08-20 23:00:00
Przebieg: W związku z występującymi i w dalszym ciągu prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach Wisłoki i Wisłoka spodziewane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Lokalnie możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych (zwłaszcza w górnych częściach tych zlewni).
Prawdopodobieństwo: 75%
Uwagi: W razie isotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.
Czas wydania: 2017-08-20 07:58:00
Synoptyk: Przemysław Plewa

Zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM
ZJAWISKU
Nr 61
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo małopolskie - zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy
Ważność: od 2017-08-19 20:00:00 do 2017-08-20 20:00:00
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, o natężeniu umiarkowanym i silnym, w zlewniach: Skawy, Skawinki, Rudawy, Prądnika, Raby, Szreniawy, Uszwicy, Dunajca i Ropy spodziewane są wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu (na ogół na mniejszych ciekach w górnej części zlewni Dunajca), istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Zmiana dotyczy edycji obszaru wystąpienia zjawiska (dodana rzeka Ropa)
Czas wydania: 2017-08-19 14:54:00
Synoptyk: Karolina Wolanin

Zlewnie Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 62
  Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo świętokrzyskie - Zlewnie Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej
Ważność: od 2017-08-19 21:00:00 do 2017-08-20 21:00:00
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, o natężeniu umiarkowanym i silnym, w zlewniach: Nidy, Czarnej, Koprzywianki i Kamiennej spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich. Miejscami istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-08-19 14:01:00
Synoptyk: Karolina Wolanin

sms