PL | EN
22.02.2018
06:34
17:04  (Warszawa)

Zjawisko Stopień zagrożenia Opis

Ostrzeżenie hydrologiczne stopnia 1

1 sytuacja, w której prognozuje się wystąpienie lub występuje zagrożenie związane z gwałtownym wzrostem stanu wody, co sprawia, że niebezpiecznie jest przebywać nad brzegami rzek (dotyczy np. turystów, wędkarzy). Prognozowany stan zagrożenia hydrologicznego, może powodować utrudnienia w prowadzeniu prac hydrotechnicznych w korytach rzek lub w strefie przymorskiej, utrudnienia dla użytkowników i jednostek wrażliwych na gwałtowne zmiany stanu i głębokości wody lub utrudnienie przepływu wody spowodowane występowaniem zjawisk lodowych;

Ostrzeżenie hydrologiczne stopnia 2

2 sytuacja, w której prognozuje się wystąpienie lub występuje realne niebezpieczeństwo podczas przebywania nad brzegami rzek (np. turystów, wędkarzy). Prognozuje się wystąpienie stanu zagrożenia hydrologicznego, które może powodować utrudnienia w prowadzeniu prac hydrotechnicznych w korytach rzek lub w strefie przymorskiej, utrudnienia dla użytkowników i jednostek wrażliwych na gwałtowne zmiany stanu i głębokości wody lub utrudnienie przepływu wody spowodowane występowaniem zjawisk lodowych;

Ostrzeżenie hydrologiczne stopnia 3

3 sytuacja, w której prognozuje się wystąpienie lub występuje stan alarmu hydrologicznego, który stanowi zagrożenie dla obszarów przybrzeżnych, uniemożliwia prowadzenie prac hydrotechnicznych w korytach rzek lub w strefie przymorskiej, może powodować utrudnienia dla użytkowników i jednostek wrażliwych na gwałtowne zmiany stanu i głębokości wody lub utrudnienie przepływu wody spowodowane występowaniem zjawisk lodowych. Może spowodować wystąpienie wody z koryt rzecznych i zalanie przybrzeżnych terenów. Wystąpienie i utrzymywanie się stanów wody w rzekach powyżej stanów alarmowych może spowodować szkody materialne lub zagrożenie życia. Zalecana jest duża ostrożność. Konieczne jest śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej;


sms