PL | EN
21.08.2019
05:27
19:50  (Warszawa)

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zlewnia dopływów Warty i Prosny (łódzkie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 10
  Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW-PIB Wrocław Obszar Poznań
Obszar: Województwo łódzkie - Zlewnia dopływów Warty i Prosny
Ważność: od 2019-08-20 23:00:00 do 2019-08-21 09:00:00
Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym oraz burzami, w ciągu najbliższej doby, możliwe są wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, zwłaszcza na małych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych.
Prawdopodobieństwo: 75%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2019-08-20 13:53:00
Synoptyk IMGW-PIB: Emilia Popielewska

sms