PL | EN
16.06.2019
04:11
21:01  (Warszawa)

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zlewnie dopływów środkowej Odry (dolnośląskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 25
  Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW-PIB Wrocław Obszar Wrocław
Obszar: Województwo dolnośląskie - zlewnie dopływów środkowej Odry
Ważność: od 2019-06-15 16:00:00 do 2019-06-16 08:00:00
Przebieg: W związku ze spodziewanymi burzami, w rejonach występowania intensywnych opadów deszczu, szczególnie na mniejszych ciekach górskich i podgórskich, prognozowane są gwałtowne wzrosty stanów wody, do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2019-06-15 14:03:00
Synoptyk IMGW-PIB: Kamila Głowinkowska

sms