PL | EN
29.04.2017
05:06
20:00  (Warszawa)

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Województwo dolnośląskie

OSTRZEŻENIENr 7
  Stopień zagrożenia: 3

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu
Obszar: Województwo dolnośląskie
Ważność: od 2017-04-29 12:32:00 do 2017-05-01 12:00:00
Przebieg: W związku z zaistniałą sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną w górnym biegu rzeki, Odrą środkową przemieszczać się będzie wezbranie. Występować będą dalsze wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniami stanów alarmowych. W zlewniach dopływów środkowej Odry trwać będzie jeszcze spływ wód opadowych i dalsze wzrosty stanów wody w środkowych i dolnych biegach rzek w strefie wody wysokiej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych.
Prawdopodobieństwo: 100%
Uwagi: Zmiana dotyczy ...
Czas wydania: 2017-04-29 12:32:00
Synoptyk: Elżbieta Daniluk

Województwo dolnośląskie

ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM
ZJAWISKU
Nr 06
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu
Obszar: Województwo dolnośląskie
Ważność: od 2017-04-28 16:31:00 do 2017-04-30 15:00:00
Przebieg: W związku z zaistniałą sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną w górnym biegu rzeki, Odrą środkową przemieszczać się będzie wezbranie. Występować będą dalsze wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniami stanów ostrzegawczych. W zlewniach dopływów środkowej Odry początkowo trwać będzie jeszcze spływ wód opadowych i dalsze wzrosty stanów wody w środkowych i dolnych biegach rzek w strefie wody wysokiej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych, szczególnie w zlewniach Ślęzy i Nysy Kłodzkiej (Kłodzko).
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Zmiana dotyczy przebiegu zjawiska w zlewniach dopływów środkowej Odry
Czas wydania: 2017-04-28 16:31:00
Synoptyk: Kinga Strońska

Województwo dolnośląskie

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 06
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu
Obszar: Województwo dolnośląskie
Ważność: od 2017-04-28 15:00:00 do 2017-04-30 15:00:00
Przebieg: W związku z zaistniałą sytuacją hydrologiczno-meteorolociczną Odrą środkową przemieszczać się będzie fala wezbraniowa. Na Odrze prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody z przekroczeniami stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 100%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-04-28 14:49:00
Synoptyk: Elżbieta Daniluk

sms