PL | EN
28.04.2017
05:07
19:58  (Warszawa)

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zlewnia Pilicy (łódzkie)

OSTRZEŻENIENr 2
  Stopień zagrożenia: 3

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo łódzkie - Zlewnia Pilicy
Ważność: od 2017-04-28 09:00:00 do 2017-04-30 09:00:00
Przebieg: W związku z obserwowanymi i prognozowanymi opadami deszczu, na Pilicy i jej dopływach, spodziewane są dalsze wzrosty stanu wody z możliwością przekroczeń stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-04-28 08:25:00
Synoptyk: Marcin Dominikowski

sms