PL | EN
23.02.2017
06:31
17:06  (Warszawa)

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zlewnie dopływów środkowej i dolnej Wisły (łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie,

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 01
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo warmińsko-mazurskie - Zlewnie dopływów środkowej i dolnej Wisły
Ważność: od 2017-02-21 09:00:00 do 2017-02-23 12:00:00
Przebieg: W związku z topnieniem pokrywy śnieżnej oraz z obserwowanymi i prognozowanymi opadami deszczu, na dopływach środkowej i dolnej Wisły przewiduje się wzrosty stanu wody, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych - szczególnie w zlewniach: Pilicy, Nurca, Liwca, Wkry, Bzury i Drwęcy.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-02-21 08:14:00
Synoptyk: Anita Banaszek

Zlewnie dopływów środkowej i dolnej Wisły (łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie,

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 01
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo kujawsko-pomorskie - Zlewnie dopływów środkowej i dolnej Wisły
Ważność: od 2017-02-21 09:00:00 do 2017-02-23 12:00:00
Przebieg: W związku z topnieniem pokrywy śnieżnej oraz z obserwowanymi i prognozowanymi opadami deszczu, na dopływach środkowej i dolnej Wisły przewiduje się wzrosty stanu wody, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych - szczególnie w zlewniach: Pilicy, Nurca, Liwca, Wkry, Bzury i Drwęcy.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-02-21 08:14:00
Synoptyk: Anita Banaszek

Zlewnie dopływów środkowej i dolnej Wisły (łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie,

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 01
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo łódzkie - Zlewnie dopływów środkowej i dolnej Wisły
Ważność: od 2017-02-21 09:00:00 do 2017-02-23 12:00:00
Przebieg: W związku z topnieniem pokrywy śnieżnej oraz z obserwowanymi i prognozowanymi opadami deszczu, na dopływach środkowej i dolnej Wisły przewiduje się wzrosty stanu wody, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych - szczególnie w zlewniach: Pilicy, Nurca, Liwca, Wkry, Bzury i Drwęcy.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-02-21 08:14:00
Synoptyk: Anita Banaszek

Zlewnie dopływów środkowej i dolnej Wisły (łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie,

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 01
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo mazowieckie - Zlewnie dopływów środkowej i dolnej Wisły
Ważność: od 2017-02-21 09:00:00 do 2017-02-23 12:00:00
Przebieg: W związku z topnieniem pokrywy śnieżnej oraz z obserwowanymi i prognozowanymi opadami deszczu, na dopływach środkowej i dolnej Wisły przewiduje się wzrosty stanu wody, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych - szczególnie w zlewniach: Pilicy, Nurca, Liwca, Wkry, Bzury i Drwęcy.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-02-21 08:14:00
Synoptyk: Anita Banaszek

Zlewnie dopływów środkowej i dolnej Wisły (łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie,

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 01
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo świętokrzyskie - Zlewnie dopływów środkowej i dolnej Wisły
Ważność: od 2017-02-21 09:00:00 do 2017-02-23 12:00:00
Przebieg: W związku z topnieniem pokrywy śnieżnej oraz z obserwowanymi i prognozowanymi opadami deszczu, na dopływach środkowej i dolnej Wisły przewiduje się wzrosty stanu wody, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych - szczególnie w zlewniach: Pilicy, Nurca, Liwca, Wkry, Bzury i Drwęcy.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-02-21 08:14:00
Synoptyk: Anita Banaszek

Zlewnie dopływów środkowej i dolnej Wisły (łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie,

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 01
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo podlaskie - Zlewnie dopływów środkowej i dolnej Wisły
Ważność: od 2017-02-21 09:00:00 do 2017-02-23 12:00:00
Przebieg: W związku z topnieniem pokrywy śnieżnej oraz z obserwowanymi i prognozowanymi opadami deszczu, na dopływach środkowej i dolnej Wisły przewiduje się wzrosty stanu wody, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych - szczególnie w zlewniach: Pilicy, Nurca, Liwca, Wkry, Bzury i Drwęcy.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-02-21 08:14:00
Synoptyk: Anita Banaszek

sms