PL | EN
23.02.2017
06:31
17:06  (Warszawa)

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Dopływy Warty (łódzkie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 05
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Poznaniu
Obszar: Województwo łódzkie - dopływy Warty
Ważność: od 2017-02-23 10:30:00 do 2017-02-24 12:00:00
Przebieg: W związku ze spływem wód roztopowych i opadowych oraz prognozowanymi opadami deszczu, w ciągu najbliższej doby przewidywane są dalsze wzrosty i utrzymywanie się stanów w strefie stanów wysokich. Prognozowane są przekroczenia stanów alarmowych na obszarze zlewni Grabi oraz stanów ostrzegawczych w zlewni Neru, Oleśnicy, Prosny (Mirków) i Widawki (Rogóźno).
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-02-23 10:21:00
Synoptyk: Paweł Terlecki

Zlewnia Łużycy (wielkopolskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 04
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Poznaniu
Obszar: Województwo wielkopolskie - zlewnia Łużycy
Ważność: od 2017-02-22 12:00:00 do 2017-02-23 09:00:00
Przebieg: W związku ze spływem wód roztopowych i opadowych oraz prognozowanymi opadami deszczu, w ciągu najbliższej doby przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie stanów ostrzegawczych z możliwością przekroczenia stanu alarmowego w Kraszewicach (Łużyca).
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-02-22 10:01:00
Synoptyk: Paweł Terlecki

Zlewnia Grabii i Oleśnicy (łódzkie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 03
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Poznaniu
Obszar: Województwo łódzkie - zlewnia Grabii i Oleśnicy
Ważność: od 2017-02-22 12:00:00 do 2017-02-23 09:00:00
Przebieg: W związku ze spływem wód roztopowych i opadowych oraz prognozowanymi opadami deszczu, w ciągu najbliższej doby przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie stanów ostrzegawczych, z możliwością przekroczenia stanu alarmowego w Łasku (Grabia), oraz wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w Grabnie (Grabia) i Niechmirowie (Oleśnica ).
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-02-22 09:36:00
Synoptyk: Paweł Terlecki

Grabia i górna Prosna (łódzkie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 02
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Poznaniu
Obszar: Województwo łódzkie - Grabia i górna Prosna
Ważność: od 2017-02-21 12:00:00 do 2017-02-22 08:00:00
Przebieg: W związku z rozwojem sytuacji hydrologicznej w ciągu najbliższej doby przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w Łasku (Grabia) i stanów okołoostrzegawczych w Mirkowie (Prosna) .
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-02-21 09:12:00
Synoptyk: Paweł Terlecki

sms