PL | EN
23.02.2017
06:31
17:06  (Warszawa)

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zlewnie: Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły (śląskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 06
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo śląskie - zlewnie: Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły
Ważność: od 2017-02-22 22:00:00 do 2017-02-24 09:00:00
Przebieg: W związku z utrzymującymi się dodatnimi temperaturami powietrza oraz prognozowanymi opadami deszczu, które będą powodowały topnienie pokrywy śnieżnej, w zlewniach: Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły powyżej kaskady zbiorników, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Punktowo mogą zostać przekroczone także stany alarmowe.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.
Czas wydania: 2017-02-22 14:47:00
Synoptyk: Przemysław Plewa

Zlewnie: Wieprza oraz Bugu po Krzyczew (lubelskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 05
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo lubelskie - zlewnie: Wieprza oraz Bugu po Krzyczew
Ważność: od 2017-02-22 08:00:00 do 2017-02-24 08:00:00
Przebieg: W związku z topnieniem pokrywy śnieżnej, a także prognozowanymi w dalszym ciągu opadami deszczu, w zlewniach: Wieprza i Bugu po Krzyczew oraz na mniejszych, bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych, a punktowo stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.
Czas wydania: 2017-02-22 07:54:00
Synoptyk: Wawrzyniec Kruszewski

Zlewnie: Wisłoki, Wisłoka i Sanu (podkarpackie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 04
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo podkarpackie - zlewnie: Wisłoki, Wisłoka i Sanu
Ważność: od 2017-02-22 08:00:00 do 2017-02-23 20:00:00
Przebieg: W związku z topnieniem pokrywy śnieżnej, a także prognozowanymi w dalszym ciągu opadami deszczu, w zlewniach: Wisłoki, Wisłoka i Sanu oraz na mniejszych, bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych, a punktowo stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.
Czas wydania: 2017-02-22 07:43:00
Synoptyk: Wawrzyniec Kruszewski

Zlewnie: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 03
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo świętokrzyskie - zlewnie: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej
Ważność: od 2017-02-21 15:00:00 do 2017-02-23 09:00:00
Przebieg: W związku z topnieniem pokrywy śnieżnej, a także występującymi oraz w dalszym ciągu prognozowanymi opadami deszczu, w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej oraz na mniejszych, bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.
Czas wydania: 2017-02-21 14:41:00
Synoptyk: Przemysław Plewa

Zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy (małopolskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 02
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo małopolskie - zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy
Ważność: od 2017-02-21 12:00:00 do 2017-02-23 08:00:00
Przebieg: W związku z topnieniem pokrywy śnieżnej oraz prognozowanymi opadami deszczu, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych, bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.
Czas wydania: 2017-02-21 11:17:00
Synoptyk: Wawrzyniec Kruszewski

Zlewnie: Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły (śląskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 01
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo śląskie - zlewnie: Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły
Ważność: od 2017-02-20 22:00:00 do 2017-02-22 22:00:00
Przebieg: W związku z dodatnimi temperaturami powietrza oraz prognozowanymi opadami deszczu, które będą powodowały topnienie pokrywy śnieżnej, w zlewniach: Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły powyżej kaskady zbiorników, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.
Czas wydania: 2017-02-20 15:17:00
Synoptyk: Przemysław Plewa

sms