PL | EN
23.02.2017
06:31
17:06  (Warszawa)

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zlewnie rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego (pomorskie, warmińsko-mazurskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 08
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału Morskiego IMGW PIB w Gdyni
Obszar: Województwo pomorskie - Zlewnie rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego
Ważność: od 2017-02-23 13:00:00 do 2017-02-25 09:00:00
Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami atmosferycznymi w zlewniach rzek Reda, Bauda, Wąska i Pasłęka przewiduje się wahania stanów wody w strefie stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-02-23 12:36:00
Synoptyk: Anna Kubicka

Zlewnie rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego (pomorskie, warmińsko-mazurskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 08
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału Morskiego IMGW PIB w Gdyni
Obszar: Województwo warmińsko-mazurskie - Zlewnie rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego
Ważność: od 2017-02-23 13:00:00 do 2017-02-25 09:00:00
Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami atmosferycznymi w zlewniach rzek Reda, Bauda, Wąska i Pasłęka przewiduje się wahania stanów wody w strefie stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-02-23 12:36:00
Synoptyk: Anna Kubicka

Wybrzeże zachodnie (zachodniopomorskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 06
  Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału Morskiego IMGW PIB w Gdyni
Obszar: Województwo zachodniopomorskie - Wybrzeże zachodnie
Ważność: od 2017-02-23 22:00:00 do 2017-02-24 15:00:00
Przebieg: W związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną, spodziewane są gwałtowne wzrosty stanów wody na wybrzeżu zachodnim, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-02-23 12:23:00
Synoptyk: Anna Kubicka

Zlewnie rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego (pomorskie, warmińsko-mazurskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 09
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału Morskiego IMGW PIB w Gdyni
Obszar: Województwo warmińsko-mazurskie - Zlewnie rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego
Ważność: od 2017-02-21 13:20:00 do 2017-02-23 09:00:00
Przebieg: W związku z topnieniem porywy śnieżnej i prognozowanymi opadami atmosferycznymi w zlewniach rzek Reda, Bauda, Wąska i Pasłęka przewiduje się wahania stanów wody w strefie stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-02-21 13:18:00
Synoptyk: Anna Kubicka

Zlewnie rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego (pomorskie, warmińsko-mazurskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 09
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału Morskiego IMGW PIB w Gdyni
Obszar: Województwo pomorskie - Zlewnie rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego
Ważność: od 2017-02-21 13:20:00 do 2017-02-23 09:00:00
Przebieg: W związku z topnieniem porywy śnieżnej i prognozowanymi opadami atmosferycznymi w zlewniach rzek Reda, Bauda, Wąska i Pasłęka przewiduje się wahania stanów wody w strefie stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-02-21 13:18:00
Synoptyk: Anna Kubicka

Zlewnie rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego (pomorskie, warmińsko-mazurskie)

ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM
ZJAWISKU
Nr 09
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału Morskiego IMGW PIB w Gdyni
Obszar: Województwo pomorskie - Zlewnie rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego
Ważność: od 2017-02-21 13:20:00 do 2017-02-23 09:00:00
Przebieg: W związku z topnieniem pokrywy śnieżnej i prognozowanymi opadami atmosferycznymi w zlewniach rzek Reda, Bauda, Wąska i Pasłęka przewiduje się wahania stanów wody w strefie stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Zmiana dotyczy korekty edytorskiej w przebiegu zjawiska.
Czas wydania: 2017-02-21 13:18:00
Synoptyk: Anna Kubicka

Zlewnie rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego (pomorskie, warmińsko-mazurskie)

ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM
ZJAWISKU
Nr 09
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału Morskiego IMGW PIB w Gdyni
Obszar: Województwo warmińsko-mazurskie - Zlewnie rzek wpadających do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego
Ważność: od 2017-02-21 13:20:00 do 2017-02-23 09:00:00
Przebieg: W związku z topnieniem pokrywy śnieżnej i prognozowanymi opadami atmosferycznymi w zlewniach rzek Reda, Bauda, Wąska i Pasłęka przewiduje się wahania stanów wody w strefie stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Zmiana dotyczy korekty edytorskiej w przebiegu zjawiska.
Czas wydania: 2017-02-21 13:18:00
Synoptyk: Anna Kubicka

sms