PL | EN
23.10.2017
07:14
17:25  (Warszawa)

wyświetl archiwum ostrzeżeń (7 dni)
Województwo wielkopolskie - subregion poznański

Komunikat Nr 4
  • Silna mgła

Obszar: Województwo wielkopolskie - subregion poznański
Ważność: od 2017-10-20 06:06:00 do 2017-10-20 10:06:00
Przebieg: Na przeważającym obszarze subregionu występuje silna mgła ograniczająca widzialność do około 100 m.
Prognoza: W najbliższych godzinach na przeważającym obszarze subregionu mgła nadal będzie ograniczała widzialność do około 100 m. Po godzinie 9-ej spodziewana jest stopniowa poprawa widzialności.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Czas wydania: 2017-10-20 06:06:00
Synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrzesińska
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Województwo wielkopolskie - subregion koniński

Komunikat Nr 3
  • Silna mgła

Obszar: Województwo wielkopolskie - subregion koniński
Ważność: od 2017-10-20 05:58:00 do 2017-10-20 09:58:00
Przebieg: Na obszarze subregionu występuje silna mgła ograniczająca widzialność do około 100 m.
Prognoza: W najbliższych godzinach na przeważającym obszarze województwa mgła nadal będzie ograniczała widzialność do około 100 m. Po godzinie 9-ej spodziewana jest stopniowa poprawa widzialności.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Czas wydania: 2017-10-20 05:58:00
Synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrzesińska
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Województwo wielkopolskie - subregion kalisko-leszczyński

Komunikat Nr 2
  • Silna mgła/1

Obszar: Województwo wielkopolskie - subregion kalisko-leszczyński
Ważność: od 2017-10-20 05:55:00 do 2017-10-20 09:55:00
Przebieg: Na całym obszarze subregionu występuje silna mgła ograniczająca widzialność do około 100 m.
Prognoza: W najbliższych godzinach na przeważającym obszarze województwa mgła nadal będzie ograniczała widzialność do około 100 m. Po godzinie 9-ej spodziewana jest stopniowa poprawa widzialności.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Czas wydania: 2017-10-20 05:55:00
Synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrzesińska
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Województwo wielkopolskie - subregion kalisko-leszczyński

Komunikat Nr 1
  • Silna mgła

Obszar: Województwo wielkopolskie - subregion kalisko-leszczyński
Ważność: od 2017-10-19 07:10:00 do 2017-10-19 11:10:00
Przebieg: Miejscami, głównie na południu regionu utrzymują się mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 30 m.
Prognoza: W najbliższych 2-3 godzinach, nadal miejscami będą występowały mgły, ograniczając widzialność do 100 m, lokalnie do 50 m.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Czas wydania: 2017-10-19 07:10:00
Synoptyk IMGW-PIB: Marek Pruchniewicz
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


sms