PL | EN
23.05.2018
04:27
20:38  (Warszawa)

wyświetl archiwum ostrzeżeń (7 dni)
Województwo świętokrzyskie

Komunikat Nr 3
  • Intensywne opady deszczu/2

Obszar: Województwo świętokrzyskie
Ważność: od 2018-05-17 13:43:00 do 2018-05-17 17:43:00
Sytuacja meteorologiczna: W czasie trwania ostrzeżenia (od godz. 11:00 dnia 16 maja 2018) sumy opadów wyniosły średnio od 20 mm do 30 mm. Najwyższe wartości opadów zmierzono na Świętym Krzyżu 42 mm, w Sadkowie 39 mm, w Jastrzębskiej Woli 39 mm. Opady o natężeniu umiarkowanym będą nadal występowały do godzin nocnych.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Czas wydania: 2018-05-17 13:43:00
Synoptyk IMGW-PIB: Józef Warmuz
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Województwo świętokrzyskie

Komunikat Nr 1
  • Intensywne opady deszczu/1

Obszar: Województwo świętokrzyskie
Ważność: od 2018-05-16 16:15:00 do 2018-05-16 20:15:00
Sytuacja meteorologiczna: Na terenie województwa występują opady deszczu. Największe sumy opadu zanotowano od rana na posterunkach telemetrycznych w Annopolu 28.9mm, na Świętym Krzyżu 28.1mm, w Jastrzębskiej Woli 25mm, w Baranówku 22.2mm, w Sadkowie 22.7mm. W pozostałych punktach pomiarowych sumy opadów są mniejsze.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Czas wydania: 2018-05-16 16:15:00
Synoptyk IMGW-PIB: Piotr Ramza
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie meteorologiczne - specjalny rodzaj informacji o występowaniu wyjątkowo niebezpiecznego zjawiska pogodowego, zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzkiemu. Wydanie ostrzeżenia meteorologicznego mobilizuje centra zarządzania kryzysowego oraz inne służby do zwiększonej gotowości w stanie zagrożenia oraz umożliwia podjęcie działań, służących zabezpieczeniu społeczeństwa oraz infrastruktury.
Komunikat meteorologiczny - rodzaj informacji uzupełniającej, przesyłanej w okresie obowiązywania ostrzeżenia. Celem komunikatu meteorologicznego jest przekazywanie wiedzy o aktualnym stanie pogody i prognozowanym rozwoju sytuacji nad danym terenem.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


sms