PL | EN
20.03.2018
05:35
17:50  (Warszawa)

wyświetl archiwum ostrzeżeń (7 dni)
Województwo opolskie

Komunikat Nr 1
  • Opady śniegu/1
  • Zawieje/zamiecie śnieżne/1
  • Oblodzenie/1

Obszar: Województwo opolskie
Ważność: od 2018-03-16 15:24:00 do 2018-03-16 19:24:00
Sytuacja meteorologiczna: Na obszarze województwa występują opady: - na północy opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, - na południu deszczu i śniegu z deszczem, które w ciągu około trzech godzin przejdą w śnieg. W najbliższych godzinach natężenie opadów będzie wzrastało. Ujemna temperatura gruntu notowana jest obecnie na północy województwa, w ciągu 2-4h na przeważającym obszarze spadnie poniżej 0°C, co miejscami będzie powodować oblodzenie mokrej nawierzchni dróg i chodników.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Czas wydania: 2018-03-16 15:24:00
Synoptyk IMGW-PIB: Janusz Zieliński
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Ostrzeżenie meteorologiczne - specjalny rodzaj informacji o występowaniu wyjątkowo niebezpiecznego zjawiska pogodowego, zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzkiemu. Wydanie ostrzeżenia meteorologicznego mobilizuje centra zarządzania kryzysowego oraz inne służby do zwiększonej gotowości w stanie zagrożenia oraz umożliwia podjęcie działań, służących zabezpieczeniu społeczeństwa oraz infrastruktury.
Komunikat meteorologiczny - rodzaj informacji uzupełniającej, przesyłanej w okresie obowiązywania ostrzeżenia. Celem komunikatu meteorologicznego jest przekazywanie wiedzy o aktualnym stanie pogody i prognozowanym rozwoju sytuacji nad danym terenem.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


sms