PL | EN
23.10.2017
07:14
17:25  (Warszawa)

wyświetl archiwum ostrzeżeń (7 dni)
Województwo opolskie

Komunikat Nr 3
  • Silna mgła/1

Obszar: Województwo opolskie
Ważność: od 2017-10-20 10:00:00 do 2017-10-20 14:00:00
Przebieg: Strefa mgieł ograniczających widzialność od 100 m do 800 m zalega na przewżającym obszarze województwa (z wyjątkiem południowego zachodu).
Prognoza: W ciągu najbliższych dwóch godzin przewiduje się stopniowy zanik mgły.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Czas wydania: 2017-10-20 10:00:00
Synoptyk IMGW-PIB: Piotr Mańczak
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Województwo opolskie

Komunikat Nr 1
  • Silna mgła

Obszar: Województwo opolskie
Ważność: od 2017-10-19 11:20:00 do 2017-10-19 15:20:00
Przebieg: Na północy i w centrum województwa nadal utrzymuje się mgła ograniczająca widzialność od 100 m do 900 m.
Prognoza: W ciągu najbliższych dwóch godzin na północy i w centrum województwa przewiduje się stopniowe zanikanie mgły.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Czas wydania: 2017-10-19 11:20:00
Synoptyk IMGW-PIB: Piotr Mańczak
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


sms