PL | EN
20.10.2017
07:09
17:32  (Warszawa)

wyświetl archiwum ostrzeżeń (7 dni)
Województwo małopolskie

OSTRZEŻENIE Nr 114
  • Silna mgła/1

Obszar: województwo małopolskie
Ważność: od 2017-10-20 20:00:00 do 2017-10-21 10:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze województwa mgły ograniczającej widzialność do 100 m.
Prawdopodobieństwo: 85% (Silna mgła)
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2017-10-20 12:12:00
Synoptyk IMGW-PIB: Tomasz Knopik
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Województwo małopolskie - subregion północny

Komunikat Nr 3
  • Silna mgła/1

Obszar: Województwo małopolskie - subregion północny
Ważność: od 2017-10-20 10:32:00 do 2017-10-20 14:32:00
Przebieg: Nadal obserwuje się liczne mgły, w których widzialność jest ograniczona lokalnie poniżej 200 m.
Prognoza: W ciągu najbliższych godzin widzialność na przeważającym obszarze poprawi się powyżej 1000 m.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Czas wydania: 2017-10-20 10:32:00
Synoptyk IMGW-PIB: Tomasz Knopik
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


sms