PL | EN
22.10.2017
07:12
17:27  (Warszawa)

wyświetl archiwum ostrzeżeń (7 dni)
Województwo łódzkie

Komunikat Nr 2
  • Silna mgła/1

Obszar: Województwo łódzkie
Ważność: od 2017-10-20 05:50:00 do 2017-10-20 09:50:00
Przebieg: Na całym obszarze województwa występuje mgła, najsilniejsza w południowo-zachodniej połowie. Widzialność ograniczona do około 100 m.
Prognoza: W najbliższych godzinach na przeważającym obszarze województwa mgła nadal będzie ograniczała widzialność do około 100 m. Po godzinie 9-ej spodziewana jest stopniowa poprawa widzialności.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Czas wydania: 2017-10-20 05:50:00
Synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrzesińska
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Województwo łódzkie - subregion piotrkowski

Komunikat Nr 1
  • Silna mgła

Obszar: Województwo łódzkie - subregion piotrkowski
Ważność: od 2017-10-19 11:13:00 do 2017-10-19 15:13:00
Przebieg: Miejscami, głównie na południu regionu utrzymują się mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 100 m.
Prognoza: W najbliższych 2-3 godzinach, nadal miejscami będą występowały mgły, ograniczając widzialność do 300 m, lokalnie do 100 m.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Czas wydania: 2017-10-19 11:13:00
Synoptyk IMGW-PIB: Leszek Szaradowski
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


sms