PL | EN
20.03.2018
05:35
17:50  (Warszawa)

wyświetl archiwum ostrzeżeń (7 dni)
Województwo kujawsko-pomorskie

Komunikat Nr 2
  • Oblodzenie/1

Obszar: Województwo kujawsko-pomorskie
Ważność: od 2018-03-15 02:30:00 do 2018-03-15 06:30:00
Sytuacja meteorologiczna: W północnej części województwa i w dolinie Wisły temperatura przy gruncie spadła poniżej 0°C. Najniższe wartości o godz. 02.00 zanotowano na stacjach w Śliwicach -0.8°C, Grudziądzu i Głodowie -0,3°C. Temperatura powietrza waha się od -0,2°C w Śliwicach do 0,3°C w Toruniu. Prognozuje się dalszy spadek temperatury powietrza i przy gruncie powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Czas wydania: 2018-03-15 02:30:00
Synoptyk IMGW-PIB: Tomasz Wrzaszcz
Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Ostrzeżenie meteorologiczne - specjalny rodzaj informacji o występowaniu wyjątkowo niebezpiecznego zjawiska pogodowego, zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzkiemu. Wydanie ostrzeżenia meteorologicznego mobilizuje centra zarządzania kryzysowego oraz inne służby do zwiększonej gotowości w stanie zagrożenia oraz umożliwia podjęcie działań, służących zabezpieczeniu społeczeństwa oraz infrastruktury.
Komunikat meteorologiczny - rodzaj informacji uzupełniającej, przesyłanej w okresie obowiązywania ostrzeżenia. Celem komunikatu meteorologicznego jest przekazywanie wiedzy o aktualnym stanie pogody i prognozowanym rozwoju sytuacji nad danym terenem.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


sms