PL | EN
29.06.2017
04:15
21:03  (Warszawa)

Zjawisko Stopień zagrożenia Kryteria

Silny wiatr

1 54 km/h < Vśr < 72 km/h
tj.15 m/s < Vśr < 20 m/s
lub w porywach 72 km/h < V < 90 km/h
tj. 20 m/s < V < 25 m/s
2 72 km/h < Vśr < 90 km/h
tj. 20 m/s < Vśr < 25 m/s
lub w porywach 90 km/h < V < 115 km/h
tj. 25 m/s < V < 32 m/s
3 Vśr > 90 km/h
tj. Vśr > 25 m/s
lub w porywach V > 115 km/h
tj. V > 32 m/s

Oblodzenie

1 Spadek temperatury powietrza < 0°C powodujący na przeważającym obszarze zamarzanie mokrej nawierzchni po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu.
- Nie stosuje się
- Nie stosuje się

Przymrozki

1 Zmiana temperatury powietrza na wysokości 2 m n.p.g. z dodatniej na ujemną w okresie wegetacji na wiosnę, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:

a) temperatura minimalna na wysokości 2 m n.p.g.

Tmin. < 0°C

b) średnia temperatura dobowa:

Ts > 0°C
- Nie stosuje się
- Nie stosuje się

Roztopy

1 Na obszarach zalegania pokrywy śnieżnej o grubości nie mniejszej niż 10 cm, wzrost temperatury powietrza z ujemnej na dodatnią powodujący topnienie śniegu, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:

1)a) przez dwie doby dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n.p.g.:

T > 0°C

b) temperatura średnia dobowa

Ts < 5°C

c) bez opadów

d) na południu kraju brak wiatru fenowegolub

2)a) przez dwie doby dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n.p.g.:

T > 0°C

b) temperatura średnia dobowa

Ts < 1,5°C

c) opady deszczu

R < 10 mm/24 godz.
2 Na obszarach zalegania pokrywy śnieżnej o grubości nie mniejszej niż 10 cm wzrost temperatury powietrza z ujemnej na dodatnią powodujący topnienie śniegu, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:

a) przez całą dobę dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n.p.g.:

T > 0°C

b) temperatura średnia dobowa

Ts > 1,5°C

c) opady deszczu

10 mm < R < 20 mm/24 godz.
3 Na obszarach zalegania pokrywy śnieżnej o grubości nie mniejszej niż 10 cm wzrost temperatury powietrza z ujemnej na dodatnią powodujący topnienie śniegu, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:

a) przez całą dobę dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n.p.g.:

T > 0°C

b) temperatura średnia dobowa

Ts > 1,5°C

c) opady deszczu

R > 20 mm/24 godz.

Upał

1 Tmax > 30°C i czas trwania zjawiska 2 lub 3 dni na przeważającym obszarze
2 Tmax > 30°C i czas trwania zjawiska 4 lub 5 dni na przeważającym obszarze
3 Tmax > 30°C i czas trwania zjawiska > 5 dni na przeważającym obszarze

Silny mróz

1 -25° < Tmin < -15°C
2 -30°C < Tmin < -25°C.
3 Tmin < -30°C

Intensywne opady deszczu

1 Wysokość opadu
30 mm < R < 50 mm
w czasie do 24 godz.
2 Wystąpienie opadów 50 mm < R < 90 mm w czasie do 24 godzin.
3 Wystąpienie opadów > 90 mm w czasie do 24 godz.

Opady śniegu

1 Przyrost pokrywy śnieżnej poza sezonem zimowym od 5 cm do 10 cm w czasie do 12 godzin

5 cm < E < 10 cm

lub

przyrost pokrywy śnieżnej poza sezonem zimowym od 10 cm do 15 cm w czasie do 24 godzin

10 cm < E < 15 cm
- Nie stosuje się
- Nie stosuje się

Intensywne opady śniegu

1 Przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm w czasie do 12 godzin

10 cm < E < 15 cm

lub

Przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm w czasie do 24 godzin

15 cm < E < 20 cm
2 Przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm w czasie do 24 godzin na obszarach położonych poniżej 600 m n.p.m.

20 cm < E < 30 cm

lub

Przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 50 cm w czasie do 24 godzin na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m.

20 cm < E < 50 cm
3 Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 30 cm w czasie do 24 godzin na obszarach położonych poniżej 600 m n.p.m.

E > 30 cm

lub

Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 50 cm w czasie do 24 godzin na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m.

E > 50 cm

Opady marznące

1 Opady deszczu lub mżawki, które zamarzają w zetknięciu z gruntem lub przedmiotami, trwające w jednym miejscu do 12 godzin.
2 Opady deszczu lub mżawki, które zamarzają w zetknięciu z gruntem lub przedmiotami, trwające w jednym miejscu od 12 do 24 godzin.
3 Opady deszczu lub mżawki, które zamarzają w zetknięciu z gruntem lub przedmiotami, trwające w jednym miejscu powyżej 24 godzin..

Zawieje / zamiecie śnieżne

1 Zamiecie lub zawieje śnieżne - na przeważającym obszarze, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:

a) niestabilna pokrywa suchego śniegu
b) wiatr o prędkości

29 km/h < Vśr < 40 km/h
tj. 8 m/s < Vśr. < 11 m/s

lub w porywach 54 km/h < V < 72 km/h
tj. 15 m/s < V < 20 m/s

c) opady śniegu przy zawiejach śnieżnych
2 Zamiecie lub zawieje śnieżne - na przeważającym obszarze, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:

a) niestabilna pokrywa suchego śniegu
b) wiatr o prędkości

Vśr > 40 km/h
tj. Vśr > 11 m/s

lub w porywach V > 72 km/h
tj. V > 20 m/s

c) opady śniegu przy zawiejach śnieżnych
3 Nie stosuje się.

Silna mgła

1 Mgła na przeważającym obszarze ograniczająca widzialność od 50 m do 200 m utrzymująca się powyżej 8 godzin.
2 Mgła na przeważającym obszarze ograniczająca widzialność poniżej 50 m utrzymująca się powyżej 8 godzin.
- Nie stosuje się

Mgła intensywnie osadzająca szadź

1 Mgła intensywnie osadzająca szadź na przeważającym obszarze, ograniczająca widzialność od 50 do 200 m utrzymująca się powyżej 8 godzin.
2 Mgła intensywnie osadzająca szadź na przeważającym obszarze, ograniczająca widzialność poniżej 50 m utrzymująca się powyżej 8 godzin.
- Nie stosuje się

Burze/burze z gradem

1 Burze z opadami deszczu

20 mm < R < 30 mm,
możliwe opady deszczu do 40 mm w okresie trwania zjawisk burzowych

lub porywy wiatru

72 km/h < V < 90 km/h
tj. 20 m/s < V < 25 m/s
- Nie stosuje się
- Nie stosuje się

Silne burze/Silne burze z gradem

- Nie stosuje się.
2 Burze z opadami deszczu

30 mm < R < 50 mm,
możliwe opady deszczu do 60 mm w okresie trwania zjawisk burzowych

lub porywy wiatru

90 km/h < V <115 km/h
tj. 25 m/s < V < 32 m/s
3 Burze z opadami deszczu

R > 50 mm

w okresie trwania zjawisk burzowych

lub porywy wiatru:

V > 115 km/h
tj. V > 32 m/s

Wyjaśnienie skrótów użytych w tabeli:

Vśr - średnia prędkość wiatru (w treści ostrzeżenia w km/h)
V – prędkość wiatru w porywach (w treści ostrzeżenia w km/h)
R - suma opadów
E – przyrost grubości pokrywy śnieżnej
T – temperatura powietrza
Tmax – temperatura maksymalna
Tmin – temperatura minimalna
Ts – temperatura średnia dobowa
sms