PL | EN
20.11.2017
07:04
15:39  (Warszawa)

wyświetl aktualne ostrzeżenia
Województwo lubelskie - subregion południowy

Komunikat Nr 1
  • Silna mgła

Obszar: Województwo lubelskie - subregion południowy
Ważność: od 2017-11-17 22:28:00 do 2017-11-18 02:28:00
Przebieg: Obserwuje się występowanie miejscami gęstej mgły, ograniczającej widzialność do 100 m.
Prognoza: Lokalnie gęsta mgła może utrzymywać się w ciągu najbliższych godzin.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Czas wydania: 2017-11-17 22:28:00
Synoptyk IMGW-PIB: Jakub Gawron
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


sms