Poniższy produkt przedstawia mapę zbiorczą maksymalnych wartości odbiciowości z krokiem 15 minutowym na podkładzie mapy Europy. Każdy piksel na obszarach obejmowanych przez 2 lub więcej radarów zawiera najwyższą wartość odbiciowości ze wszystkich działających na danym obszarze radarów.

Obraz jest generowany w ramach projektu OPERA Eumetnet – EIG.


Uwaga: poniższy produkt jest oparty o pliki wielkości 500KB/krok. Może to powodować dłuższe ładowanie pełnej animacji na wolnych łączach internetowych.


Skala prezentacji mapy:
100% 75%

Kolor
Deszcz Słaby Umiarkowany Silny Ulewny Nawał
Śnieg Słaby Umiarkowany Silny
Opad [mm/h] 0.01 0.07 0.1 0.2 0.3 0.6 0.9 1.5 2.5 4.2 7.0 11.5 19.131.6 52.386.5
dBz [dBZ] >1.5 >5.0 >8.5 >12.0 >15.5 >19.0 >22.5 >26.0 >29.0 >33.0 >36.5 >40.0 >43.5 >47.0 >50.5 >54.0