PL | EN
27.06.2017
04:14
21:03  (Warszawa)
Burze - analiza

Opis: 

Burze występują na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Najintensywniejsze zjawiska nadal utrzymują się w Polsce południowo-wschodniej, od Jasła po Dynów. Występują tam intensywne opady deszczu, szacunkowo do 10 mm/10 min. W ciągu godziny wysokość opadu może tam sięgać 30-40 mm, możliwe są lokalne podtopienia. Burzom tym nadal towarzyszy grad, szacunkowo do 3,5 cm średnicy (wysokość odbiciowości 50 dBZ sięgać będzie do około 9 km). Stacja w Dynowie zanotowała poryw wiatru 70 km/h. Sytuacja nad Dolnym Śląskiem jest mniej jednoznaczna, na dużym obszarze występują bowiem opady jednostajne. Jednak miejscami, np. w Kotlinie Kłodzkiej oraz Nad Płaskowyżem Głubczyckim powstały dość silne formacje burzowe. Z danych radarowych wynika, że w ciągu ostatniej godziny znad Bystrzycy Kłodzkiej ku Nysie przemieszczała się superkomórka burzowa (echa dopplerowskie wskazywały możliwość rotacji związanej z silnym rdzeniem opadowym). Trudno oszacować szanse na jak silne mogą być porywy wiatru związane z tą formacją, jednak przejściowo nie można było wykluczyć nasilonych zjawisk wiatrowych. Ponadto nad obszarem Dolnego Śląska i Opolszczyzny obserwuje się występowanie opadów intensywnych, o natężeniu do 10 mm/10 min (Głuchołazy). Z danych radarowych wynika, że burzom towarzyszyć mógł grad do 2 cm średnicy (w zasięgu superkomórki do 3 cm). W nocy przewiduje się utrzymywanie się aktywności konwekcyjnej, trudno oszacować jaka będzie aktywność elektryczna. Najprawdopodobniej występować będą opady przelotne, które przejściowo mogą przekształcić się w burze. Modele nadal prognozują przemieszczanie się górnej zatoki niżowej, która znad Dolnego Śląska ku centrum przeprowadzać będzie tą formację deszczowo-burzową. Burze powinny się przemieszczać znad Opolszczyzny, ku Ziemi Łódzkiej, być może również przez wschodnie krańce Wielkopolski, nad zachodnie Mazowsze. Podstawowym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu, jednak miejscami (zwłaszcza początkowo nad Opolszczyzną) nie można wykluczyć gwałtowniejszych zjawisk związanych z silnym wiatrem, czy gradem. Początkowo przewiduje się również utrzymanie aktywności burz nad Polską południowo-wschodnią, stopniowo burze te powinny słabnąć. Tam nadal zagrożenie będzie związane z intensywnym deszczem i gradem, ale lokalnie również silniejszym wiatrem.

Ostatnia aktualizacja: 27.06.2017 19:18:00

Opracowano przez: Mateusz Barczyk


Starsze opracowania

27.06.2017 18:09:00

Opis: Burze występują na Przedgórzu Beskidzkim i w rejonie Kotliny Kłodzkiej oraz Gór Stołowych. Aktualnie najsilniejsze zjawiska występują między Grybowem a Strzyżowem - występują tam intensywne opady deszczu, lokalnie długotrwałe (ok. 30 min opadów o dużym natężeniu). Lokalnie na północ od Jasła sumy opadu mogły sięgnąć 40 mm. Z danych radarowych wynika, że w strefach burz, w ostatnim czasie, mogły występować opady gradu o wielkości do około 3 cm (odbiciowość 50 dBZ sięga nieco ponad 8 km n.p.m). Druga strefa burz, liniowy układ wielokomórkowy, znad Czech przez Góry Stołowe i Orlickie wkroczyła nad Polskę w rejonie Kotliny Kłodzkiej. W związku z występowaniem opadów jednostajnych przed tym układem zakłada się, że formacja ta w najbliższym czasie powinna ulec rozproszeniu. Nie można jednak wykluczyć, że po pewnym czasie się odbuduje (być może nieco na wschód) - należy zwrócić szczególną uwagę na przebieg burz w tym rejonie w ciągu najbliższych godzin.

Opracowano przez: Mateusz Barczyk


27.06.2017 15:49:00

Opis: Dość silne burze rozwinęły się na południu Małopolski, pomiędzy Limanową, a Jasłem. Szczególnie silna komórka jest w rejonie masywu Jaworza (między Limanową, a J. Rożnowskim) - radar wskazuje na silny i długotrwały opad. W rdzeniu opadowym maksymalna odbiciowość sięga 58 dBZ, ponadto maksymalna wysokość odbiciowości 50 dBZ sięga 10 km n.p.m. - to wskazuje, że w rejonie tej góry występują bardzo intensywne opady deszczu, którego natężenie może sięgać około 30-40 mm/h (najwyższe natężenie z telemetrii, zanotowane w Bieczu - Grudnej, siegało 14 mm/10 min). Ponadto opadom może towarzyszyć grad o średnicy 3-5 cm. Szczęśliwie najsilniejsze natężenie zjawisk jest poza obszarami zamieszkałymi, ale silny zlokalizowany opad może powodować powstawanie rwących potoków. Pozostałe komórki opadowe w tym rejonie powoli się przemieszczają, ale lokalnie również mogą być stacjonarne. W najbliższym czasie na Pogórzu Beskidzkim i w Beskidach oraz Tatrach nadal mogą występować opady lokalnie do 40 mm. W ciągu najbliższych 3-ch godzin mogą się pojawić również burze w Sudetach.

Opracowano przez: Mateusz Barczyk


27.06.2017 13:54:00

Opis: Aktualnie nad Polską nie ma burz. W ciągu najbliższych godzin pierwsze burze mogą pojawić się w Karpatach.

Opracowano przez: Mateusz Barczyk


27.06.2017 11:37:00

Opis: Burze nie występują.

Opracowano przez: Mateusz Barczyk


27.06.2017 06:59:00

Opis: Burze nie występują.

Opracowano przez: Mateusz BarczykMonitoring zjawisk konwekcyjnych prowadzony jest w ciągu dnia. W zależności od przebiegu warunków pogodowych wydawane są komunikaty informujące o aktualnej sytuacji. W ostatnim komunikacie (o godzinie 18.30) znajduje się także aktualizacja analizy warunków tworzenia burz na nadchodzącą noc.

sms