PL | EN
11.11.2019
06:48
15:51  (Warszawa)
STACJE HYDRO
STACJE METEO
HYDROLOGIA
STAN WÓD
WISŁA
ODRA
ZBIORNIKI
GROŹNE ZJAWISKA
SUMA OPADÓW
TYG. BIUL. HYDRO.

Opis stanu wody z dnia: 2019-11-11 godzina 06 UTC


Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki zanotowano na Bystrzycy i lokalnie na Rabie i Wisłoku. Stan średni obserwowano na Sole, Skawie, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Sanie, Bystrzycy, Krznie, Supraśli, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Rabie, Dunajcu, Wisłoce, Wisłoku, Kamiennej, Wieprzu, Pilicy, Liwcu, Wkrze i Bzurze.
Zjawiska lodowe:
Nie zanotowano.


Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Ślęzie i Baryczy. Stan średni zanotowano na Widawie, Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Ślęzie, Bystrzycy, Strzegomce, Kaczawie, Baryczy, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci.
Zjawiska lodowe:
Nie zanotowano.


Dorzecza Przymorza

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki zanotowano na Parsęcie. Stan niski zanotowano na Gubrze, Węgorapie i Gołdapie oraz lokalnie na Łynie.
Zjawiska lodowe:
Nie zanotowano.Uwaga!

Dnia 11.11.2019 (godz. 07:00 cz. urzędowego) nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego i ostrzegawczego na stacjach wodowskazowych w Polsce.
suma_opadow_tyg suma_opadow_tyg

Mapa i opis zjawisk lodowych opracowane są na podstawie informacji uzyskanej od obserwatora wodowskazowego IMGW-PIB o formie zlodzenia w rejonie stacji wodowskazowej z godz. 07:00 cz. urz. Obserwacje takie są wykonywane raz dziennie. Dokładne informacje o wielkości i rodzaju zlodzenia wzdłuż głównych rzek kraju można uzyskać w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

sms