PL | EN
20.08.2017
05:26
19:51  (Warszawa)

Opis stanu wody z dnia: 2017-08-20 godzina 06 UTC


Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki zanotowano na Supraśli i Brdzie oraz lokalnie na Dunajcu. Stan średni zanotowano na Brynicy, Sole, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Bystrzycy, Tyśmienicy, Biebrzy, Orzycu, Krznie, Wkrze i Drwęcy oraz lokalnie na górnej Wiśle, na Skawie, Rabie, Dunajcu, Wisłoce, Sanie, Wisłoku, Kamiennej, Pilicy, górnej Narwi, Pisie, Liwcu i Bzurze.


Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody średniej i niskiej. Stan wysoki obserwowano na Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Baryczy i Noteci. Stan niski zanotowano na Kłodnicy, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Kwisie, Widawce i Nerze oraz lokalnie na Odrze, Ślęzie, Bystrzycy, Strzegomce, Widawie, Kaczawie, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Warcie i Prośnie.


Dorzecza Przymorza

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki obserwowano na Parsęcie oraz lokalnie na Łynie.Uwaga!

Dnia 20.08.2017 (godz. 08:00 cz. urzędowego) stan alarmowy został przekroczony na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry. Maksymalnie o 4 cm na rzece Obra w miejscowości Bledzew. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły, na 4 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry oraz na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Przymorza.


sms