PL | EN
28.04.2017
05:07
19:58  (Warszawa)

Opis stanu wody z dnia: 2017-04-27 godzina 06 UTC


Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki zanotowano na Małej Wiśle, Przemszy, Brynicy, Sole, Dunajcu, Popradzie, Nidzie, Kamiennej, Narwi, Pisie i Drwęcy oraz lokalnie na Rabie, Pilicy i Biebrzy. Stan niski zanotowano na Tyśmienicy oraz lokalnie na Białej T., Wisłoce, Sanie, Wisłoku, Pilicy i Liwcu.


Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki obserwowano na Osobłodze Małej Panwi i Drawie oraz lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Bobrze i Warcie. Stan niski zanotowano lokalnie na Małej Panwi, Bobrze i Noteci.


Dorzecza Przymorza

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki obserwowano na Parsęcie, Nogacie i Gubrze oraz lokalnie na Łynie.Uwaga!

Dnia 27.04.2017 (godz. 08:00 cz. urzędowego) stan alarmowy został przekroczony na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły – w Giżycku na Pisie o 3 cm i na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry – max o 41 cm w Branicach na Bocznym korycie Opawy. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 6 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły, na 2 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry i na 2 stacjach wodowskazowych na jeziorach w dorzeczu rzek Przymorza.


sms