PL | EN
27.03.2017
06:18
19:03  (Warszawa)

Opis stanu wody z dnia: 2017-03-27 godzina 06 UTC


Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. Stan wysoki zanotowano na Narwi, Supraśli, Biebrzy, Pisie, Omulwi, Orzycu, Bugu, Krznie, Wkrze i Drwęcy oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sanie, Wieprzu, Pilicy, Liwcu i Bzurze. Stan niski obserwowano lokalnie na Skawie i Wisłoce.


Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki obserwowano na dolnej Warcie i Drawie oraz lokalnie na Odrze, Kaczawie i Baryczy. Stan niski zanotowano lokalnie na Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Bobrze i Warcie.


Rzeki Przymorza

Stan wody rzek Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki obserwowano na Gubrze i Węgorapie oraz lokalnie w ujściowym odcinku Wisły, na Pasłęce i Łynie. Stan niski zanotowano na Słupi.Uwaga!

Dnia 27.03.2017 (godz. 08:00 cz. urzędowego) stan alarmowy został osiągnięty na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 9 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły oraz na 3 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.


sms