PL | EN
11.12.2018
07:33
15:25  (Warszawa)
STACJE HYDRO
STACJE METEO
HYDROLOGIA
STAN WÓD
WISŁA
ODRA
ZBIORNIKI
GROŹNE ZJAWISKA
SUMA OPADÓW
TYG. BIUL. HYDRO.

Opis stanu wody z dnia: 2018-12-11 godzina 06 UTC


Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan średni zanotowano na Brynicy, Sole, Nidzie, Bystrzycy, Supraśli, Biebrzy, Omulwi, Orzycu, Krznie, Nurcu, Wkrze, Bzurze, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Sanie, Wisłoku, Kamiennej, Wieprzu, Pilicy, Narwi, Bugu i Liwcu.
Zjawiska lodowe:
Lód brzegowy obserwowano lokalnie na Popradzie, Sanie i Wisłoku.


Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan średni zanotowano na Strzegomce, Widawie, Baryczy, Gwdzie i Drawie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Bystrzycy, Kaczawie, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Prośnie i Noteci.
Zjawiska lodowe:
Nie obserwowano.


Dorzecza Przymorza

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się w strefie wody średniej.
Zjawiska lodowe:
Nie obserwowano.Uwaga!

Dnia 11.12.2018 (godz. 07:00 cz. urzędowego) nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego na stacjach wodowskazowych w Polsce. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły.
suma_opadow_tyg suma_opadow_tyg

Mapa i opis zjawisk lodowych opracowane są na podstawie informacji uzyskanej od obserwatora wodowskazowego IMGW-PIB o formie zlodzenia w rejonie stacji wodowskazowej z godz. 07:00 cz. urz. Obserwacje takie są wykonywane raz dziennie. Dokładne informacje o wielkości i rodzaju zlodzenia wzdłuż głównych rzek kraju można uzyskać w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

sms