PL | EN
19.02.2018
06:40
16:58  (Warszawa)

Opis stanu wody z dnia: 2018-02-19 godzina 06 UTC


Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. Stan wysoki zanotowano na Narwi, Pisie, Omulwi, Krznie, Wkrze, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Przemszy, Pilicy i Biebrzy. Stan niski zanotowano na Sole, Białej Tarnowskiej i Tyśmienicy oraz lokalnie na górnej i środkowej Wiśle, na Rabie, Dunajcu, Wisłoce, Kamiennej i Liwcu.
Zjawiska lodowe:
Śryż i/lub lód brzegowy zanotowano lokalnie na górnej Wiśle, Rabie, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Sanie, Wisłoku, Narwi, Supraśli i Biebrzy.


Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. Stan wysoki obserwowano na Noteci, Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na dolnej Odrze i na Warcie. Stan niski zanotowano na Kłodnicy i Widawce oraz lokalnie na środkowej Odrze, na Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Bystrzycy, Bobrze, Kwisie i na górnej Warcie.
Zjawiska lodowe:
Nie zaobserwowano.


Dorzecza Przymorza

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. Stan wysoki zanotowano na Parsęcie, Łebie i Węgorapie oraz lokalnie na Łynie.
Zjawiska lodowe:
Nie zaobserwowano.Uwaga!

Dnia 19.02.2018 (godz. 07:00 cz. urzędowego) stan alarmowy został przekroczony na: 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły, maksymalnie o 25 cm na Jeziorze Roś w miejscowości Maldanin, 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry, o 31 cm na rzece Obra w miejscowości Bledzew, 2 stacjach wodowskazowych dorzecza Przymorza, maksymalnie o 17 cm na rzece Węgorapa w miejscowości Węgorzewo. Stan ostrzegawczy został przekroczony na: 4 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły, 12 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.
suma_opadow_tyg suma_opadow_tyg

Mapa i opis zjawisk lodowych opracowane są na podstawie informacji uzyskanej od obserwatora wodowskazowego IMGW-PIB o formie zlodzenia w rejonie stacji wodowskazowej z godz. 07:00 cz. urz. Obserwacje takie są wykonywane raz dziennie. Dokładne informacje o wielkości i rodzaju zlodzenia wzdłuż głównych rzek kraju można uzyskać w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

sms