PL | EN
16.01.2017
07:34
15:57  (Warszawa)

Opis stanu wody z dnia: 2017-01-16 godzina 06 UTC


Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. Stan wysoki zanotowano na Pisie, Omulwi, Krznie i Drwęcy oraz lokalnie na środkowej Wiśle, na Sole, Skawie, Wieprzu, Pilicy, Narwi, Biebrzy, Bugu i Bzurze. Stan niski zanotowano na dolnej Wiśle, Radomce i Nurcu oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Skawie, Wisłoce i Kamiennej.
Zjawiska lodowe:
Śryż i/lub lód brzegowy obserwowano na Wiśle, Przemszy, Sole, Rabie, Dunajcu, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Nidzie, Wisłoce, Sanie, Wisłoku, Wieprzu, Pilicy, Pisie, Orzycu, Bugu i Drwęcy. Pokrywę lodową obserwowano na Wiśle, Sole, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Sanie, Pilicy, Narwi, Biebrzy, Omulwi, Bugu i Krznie.


Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Bobrze. Stan niski zanotowano na Kłodnicy i Widawce oraz lokalnie na środkowej Odrze, Nysie Kłodzkiej, Małej Panwi, Bystrzycy, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej,Warcie i Noteci.
Zjawiska lodowe:
Śryż i/lub lód brzegowy obserwowano na Małej Panwi. Pokrywa lodowa wystąpiła na Odrze.


Rzeki Przymorza

Stan wody rzek Przymorza układa się w strefie wody średniej. Stan wysoki zanotowano w ujściowym odcinku Wisły i Odry, na Nogacie, Gubrze i Węgorapie oraz lokalnie na Łynie. Stan niski zanotowano lokalnie na Łynie.
Zjawiska lodowe:
Śryż i/lub lód brzegowy obserwowano na Gubrze i Gołdapie. Pokrywa lodowa wystąpiła lokalnie na Łynie.Uwaga!

Dnia 16.01.2017 (godz. 07:00 cz. urzędowego) nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego na polskich stacjach wodowskazowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 6 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły, na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry oraz na 1 stacji wodowskazowej morskiej.
suma_opadow_tyg suma_opadow_tyg

Mapa i opis zjawisk lodowych opracowane są na podstawie informacji uzyskanej od obserwatora wodowskazowego IMGW-PIB o formie zlodzenia w rejonie stacji wodowskazowej z godz. 07:00 cz. urz. Obserwacje takie są wykonywane raz dziennie. Dokładne informacje o wielkości i rodzaju zlodzenia wzdłuż głównych rzek kraju można uzyskać w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej.

sms