PL | EN
27.06.2017
04:14
21:03  (Warszawa)

Opis stanu wody z dnia: 2017-06-27 godzina 06 UTC


Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Pisie. Stan średni zanotowano na Brynicy, Dunajcu, Popradzie, Wisłoku, Bystrzycy, Tyśmienicy, Orzycu, Krznie, Bzurze, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na górnej Wiśle, na Przemszy, Sanie, Kamiennej, Pilicy, Narwi, Pisie, Liwcu i Wkrze.


Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody niskiej i średniej. Stan średni zanotowano na Osobłodze, Gwdzie i Drawie oraz lokalnie na Odrze, Ślęzie, Bystrzycy, Strzegomce, Kaczawie, Baryczy, Bobrze, Prośnie i Noteci.


Dorzecza Przymorza

Stan wody w dorzeczu Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej. Stan niski zanotowano na Słupi oraz lokalnie na Łynie.Uwaga!

Dnia 27.06.2017 (godz. 08:00 cz. urzędowego) nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego lub ostrzegawczego na stacjach wodowskazowych w Polsce.


sms