PL | EN
20.10.2017
07:09
17:32  (Warszawa)

Opis stanu wody z dnia: 2017-10-20 godzina 06 UTC


Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Supraśli, Biebrzy, Orzycu, Wkrze, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Pilicy, Narwi, Pisie, Liwcu i Bzurze. Stan niski zanotowano na Sole, Białej Tarnowskiej, Sanie i Wisłoku oraz lokalnie na górnej i środkowej Wiśle, na Przemszy, Rabie, Dunajcu, Wisłoce, Kamiennej, Wieprzu i Bugu.


Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Stan wysoki obserwowano na Baryczy, środkowej i dolnej Warcie, na Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Bystrzycy i Noteci. Stan niski zanotowano na Kłodnicy oraz lokalnie na górnej i środkowej Odrze, na Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Bystrzycy, Strzegomce, Kaczawie, Bobrze, Nysie Łużyckiej, górnej Warcie i Noteci.


Dorzecza Przymorza

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się głównie w strefie wody wysokiej. Stan średni zanotowano na Redze i Słupi oraz w ujściowym odcinku Wisły i na Łynie.Uwaga!

Dnia 20.10.2017 (godz. 08:00 cz. urzędowego) stan alarmowy został przekroczony na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły, maksymalnie o 3 cm w miejscowości Rodzone na Drwęcy. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 9 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły, na 8 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry oraz na 1 stacji wodowskazowej rzek Przymorza.


sms