PL | EN
04.06.2020
04:15
20:53  (Warszawa)
Abecadło pogodowe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
FINDEISENA-BERGERONA PROCES

< Powrót

Powstawanie opadu z udziałem drobin lodowych. Najistotniejszym czynnikiem powstawania opadu jest narastanie kryształków lodowych na skutek kondensacji i resublimacji pary wodnej. Mogą one spełniać rolę jąder kondensacji dla pary przesyconej. Zderzając się z kroplami wody przechłodzonej, drobiny lodu powodują ich zamarzanie. Kryształki lodu w bardzo krótkim czasie urastają do dużych rozmiarów. Uważa się że proces Bergerona-Findeisena wywołuje ponad 90% opadów w strefie umiarkowanej 50% opadów strefie tropikalnej.


Literatura


sms