PL | EN
23.10.2019
07:13
17:26  (Warszawa)
Abecadło pogodowe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
PRZYRZĄDY POMIAROWE UŻYWANE W METEOROLOGICZNYCH OBSERWACJACH NAZIEMNYCH

< Powrót

Dane z nich charakteryzują poszczególne elementy meteorologiczne:
promieniowanie słoneczne – aktynometry, albedometry, bilansomierze, pyrhelometry, pyranometry, pyrgometry,solarymetry:
usłonecznienie - helografy;
temperaturę powietrza - termometry;
ciśnienie atmosferyczne: aneroidy, barometry;
wiatr: anemometry, anemorumbometry, rumbometry, wiatromierze;
wilgotność powietrza: higrometry, psychrometry,
opady: deszczomierze.


Literatura


sms