PL | EN
18.10.2019
07:04
17:37  (Warszawa)
Abecadło pogodowe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
PRĘDKOŚĆ RADIALNA

< Powrót

Określa ruch obiektu względem obserwatora. Wykorzystanie zjawiska Dopplera umożliwia pomiar częstotliwości fali (optycznej, akustycznej, elektromagnetycznej) względem obserwatora. Na podstawie różnicy częstotliwości fali wysłanej w kierunku obiektu i powracającej jest określany kierunek przemieszczania się obiektu: od lub do obserwatora i wyliczenie jego prędkości ze składowej radialnej. Pomiar dopplerowskich prędkości przez porównanie częstotliwości sygnału przychodzącego z częstotliwością sygnału wysłanego (fali elektromagnetycznej) dokonywany jest w odbiorniku radarowym. Obiekty meteorologiczne powodują pojawienie się całego widma dopplerowskich różnic częstotliwości, ponieważ ich cząstki nie poruszają się z jednakową prędkością. Zmierzony wiatr dopplerowski w tym przypadku jest wiatrem rzeczywistym w danej strukturze opadowej, gdyż hydrometeory są unoszone bez opóźnień.


Literatura


sms