PL | EN
23.10.2019
07:13
17:26  (Warszawa)
Abecadło pogodowe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
POMIARY METEOROLOGICZNE - etapy organizacyje rozwoju meteorologicznej sieci obserwacyjno-pomiarowej

< Powrót

1 – do zakończenia I wojny św.; 2 – okres 1919-1939, od utworzenia Państwowego Instytutu Meteorologicznego(PIM); 3 – okres wojny1939-1945; 4 – okres 1945-1972 (od utworzenia Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego do jego połączenia z Instytutem Gospodarki Wodne (IGW)j; 5 – lata1973-1997 (od utworzenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej do powodzi lipcowej1997); 6 – lata 1997-2005 (modernizacja po powodzi); 7 – od 2006 r. Powołanie 1 lipca 1885 r. w Warszawie Biura i Stacji Centralnej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie i uruchomienie Warszawskiej Sieci Meteorologicznej dało początek zorganizowanemu systemowi obserwacji meteorologicznych i było bazą do utworzenia 28 kwietnia 1919 r. PIM-u.W czasie II wojny św.. PIM pod szyldem Rechsamt fur Wetterdienst, Klima Institut Warschau działał do czerwca 1944 r. 8 marca 1945 r. powołano Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny (PIHM). W styczniu 1973 r. powstał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej z połączenia PIHM i IGW. W latach 1997-2005 r. dzięki pożyczce z Banku Światowego zmodernizowano służbę hydrologiczno-meteorologiczną.Od 2006 r.utrzymywana jest i na bieżąco modernizowana sieć pomiarowa.


Literatura


sms