PL | EN
19.05.2019
04:32
20:32  (Warszawa)
Abecadło pogodowe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
JONY W ATMOSFERZE

< Powrót

Cząsteczki lub atomy zawieszone w atmosferze, obdarzone ładunkiem dodatnim (kationy) lub ujemnym (aniony); powstają w wyniku jonizacji atmosfery.


Literatura


sms