PL | EN
28.01.2020
07:20
16:17  (Warszawa)
Jak przeciwdziałać odwodnieniu organizmu

• Brake D.J., Bates G.P., Fluid losses and hydration status of industrial workers under thermal stress working extended shifts, Occupational and Environmental Medicine, 2003, 60: 90-96
• Durek G., 2012, Fizjologia homeostazy wodno-elektrolitowej dorosłych, Kształcenie podyplomowe, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2012, V.1: 14-21
• EFSA Panel on Dietetic Products,Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on Dietary reference values for water. EFSA Journal, 2010; 8(3):1459,
doi:10.2903/j.efsa.2010.1459; www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1459.htm
• Jarosz M, Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja: Woda i elektrolity (Jarosz M., Szponar L.,, Rychlik E., Wierzejska R.), 2012:143-153, http://mail.izz.waw.pl/~it/NORMY/NormyZywieniaNowelizacjaIZZ2012
• Malchaire J.B., Predicted sweat rate in fluctuating thermal conditions, European Journal of Applied Physiology, 1991, 63: 282-287
• Sawka M.N., Montain S.J., Fluid and electrolyte supplementation for exercise heat stress 1 – 4, The American Journal of Clinical Nutrition, 2000, 72 (supplement): 564S-572S • Smolander J., Ilmarinen R., Korhonen O., An evaluation of heat stress indices (ISO 7243, ISO/DIS 7933) in the prediction of heat strain in unacclimated men, International Archives of Occupational and Environmental Health, 1991, 63. 1: 39-41
• http://www.europeanhydrationinstitute.org/
• http://www.medonet.pl/zdrowie-na-co-dzien,artykul,1622153,1,odwodnienie-u-dzieci,index.html
sms