PL | EN
20.10.2017
07:09
17:32  (Warszawa)
Witamy w dziale Biometeo,X

Poniżej znajdziecie Państwo mapę z prognozą biometeorologiczną i komentarz na dwa kolejne dni – wybór dnia nad mapą.

Zapraszamy również do korzystania z pozostałych prognoz: obciążenia cieplnego organizmu, subiektywnego odczucia termicznego, strat wody z organizmu a także przydatnych informacji na temat warunków ekspozycji słonecznej. Produkty te są dostępne po kliknięciu na odpowiednią zakładkę w górnym menu strony, na zielonym polu.
Biometeorologiczna ocena pogody prognozowanej
Dziś
Jutro
Pokaż komentarz
Opracowano:  19.10.2017 ,  Biomet
Anna Martynuska

Biometeorologiczna ocena pogody prognozowanej na 20.10.2017

Biometeorologiczna ocena pogody prognozowanej na 20.10.2017

Na obszarze Polski nadal dominować będzie obojętna biotropia pogody. Na południu, południowym zachodzie oraz miejscami w centrum pogoda może wpływać korzystnie na organizm człowieka, przejściowo w ciągu dnia lub po południu. Jedynie na północnym zachodzie oraz na północnym wschodzie wieczorem warunki biometeorologiczne będą ulegały pogorszeniu do niekorzystnych.

Ocena sytuacji barycznej

W ciągu najbliższej doby Polska, w przeważającej części, będzie pozostawać w obszarze podwyższonego ciśnienia. Jedynie na zachodzie kraju zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki niżowej. Na północy będzie utrzymywać się strefa mało aktywnego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu napływa stosunkowo ciepłe i suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Wystąpią niewielkie wahania ciśnienia atmosferycznego. W dzień przeważać będzie w Polsce zachmurzenie umiarkowane, jedynie rano i przed południem miejscami, zwłaszcza w rejonach dłużej utrzymujących się mgieł, możliwe jest zachmurzenie duże (mgły początkowo mogą ograniczać widzialność nawet do 100 m, 200 m). Na krańcach północno-zachodnich po południu i wieczorem mogą pojawić się opady deszczu. Wiatr będzie na ogół słaby, tylko na Pomorzu i wybrzeżu - umiarkowany.

Warunki biotermiczne

Warunki termiczne na obszarze Polski nie ulegną istotnej zmianie, w porównaniu z poprzednią dobą. Wystąpienie umiarkowanego obciążenia organizmu człowieka zimnem możliwe jest rano na wschodnim wybrzeżu oraz wieczorem na krańcach północno-wschodnich. W godzinach porannych środowisko termiczne odczuwane będzie na południu i w centrum Polski jako komfortowe lub pomiędzy komfortem i chłodem, na pozostałym obszarze kraju – przeważnie jako chłodne. W ciągu dnia dominować będzie odczucie ciepła, za wyjątkiem krańców północnych i północno-wschodnich, gdzie odczucie termiczne będzie utrzymywać się na granicy ciepła i komfortu lub w przedziale komfortu; w godzinach okołopołudniowych na południowym zachodzie, przy słabym wietrze, warunki termiczne mogą być odczuwane pomiędzy ciepłem i gorącem. Wieczorem na przeważającym obszarze kraju odczuwany będzie komfort termiczny (na zachodzie i północnym zachodzie oraz miejscami na południowym wschodzie odczucie termiczne może utrzymywać się pomiędzy komfortem i ciepłem); jedynie na krańcach północno-wschodnich będzie na ogół odczuwalnie chłodno.

Ocena warunków biometeorologicznych

Pogoda w Polsce nie powinna na ogół zakłócać funkcji organizmu człowieka. Łagodna aura może wpływać przejściowo korzystnie na nastrój i sprawność psychofizyczną, zwłaszcza na południu i południowym zachodzie. Pod koniec dnia na krańcach północno-zachodnich oraz północno-wschodnich u osób wrażliwych na bodźce atmosferyczne możliwe są objawy pogorszenia samopoczucia.

Rekomendacje

W dalszym ciągu sucha pogoda oraz odczuwalnie komfortowe lub ciepłe warunki termiczne będą sprzyjać różnym formom rekreacji w przestrzeni otwartej, zwłaszcza w godzinach okołopołudniowych. Na krańcach północnych Polski, planując pobyt na zewnątrz w godzinach porannych i wieczornych należy zwrócić uwagę na dostosowanie odzieży do aktualnych warunków termicznych (patrz zakładka – Izolacyjność odzieży).

Subiektywne odczucie termiczne ustalono wg polskiej skali odczuwalności cieplnej, opracowanej w IMGW przez zespół M.Baranowskiej. Obciążenia cieplne organizmu oceniono na podstawie wartości wskaźnika UTCI, opracowanego w międzynarodowej Akcji Cost nr 730. Wskaźnik UTCI opiera się na analizie bilansu cieplnego człowieka i obiektywnej weryfikacji zmian wybranych parametrów fizjologicznych organizmu, w danych warunkach meteorologicznych

Subiektywne odczucie termiczne ustalono według polskiej skali odczuwalności cieplnej, opracowanej w IMGW-PIB przez zespół M.Baranowskiej. Obciążenie cieplne organizmu oceniono na podstawie wartości wskaźnika UTCI, opracowanego w międzynarodowej Akcji Cost nr 730.

Opracowano:  19.10.2017 ,  Biomet
Anna Martynuska

Pokaż szczegóły
sms