PL | EN
22.02.2019
06:34
17:04  (Warszawa)
Witamy w dziale Biometeo,X

Poniżej znajdziecie Państwo mapę z prognozą biometeorologiczną i komentarz na dwa kolejne dni – wybór dnia nad mapą.

Zapraszamy również do korzystania z pozostałych prognoz: obciążenia cieplnego organizmu, subiektywnego odczucia termicznego, strat wody z organizmu a także przydatnych informacji na temat warunków ekspozycji słonecznej. Produkty te są dostępne po kliknięciu na odpowiednią zakładkę w górnym menu strony, na zielonym polu.
Biometeorologiczna ocena pogody prognozowanej
Dziś
Jutro
Pokaż komentarz
Opracowano:  21.02.2019 ,  Biomet
Joanna Wieczorek

Biometeorologiczna ocena pogody prognozowanej na 22.02.2019

Biometeorologiczna ocena pogody prognozowanej na 22.02.2019

W piątek warunki biometeorologiczne w całej Polsce będą na ogół niekorzystne. Na zachodzie i w centrum kraju mogą one ulegać przejściowej poprawie, wraz z występowaniem rozpogodzeń. Na wschodzie Polski (ze względu na silne obciążenie zimnem) i na południu Polski (w strefie frontu) pozostaną niekorzystne w ciągu całej doby.

Warunki biotermiczne

W piątek, zwłaszcza na wschodzie kraju, zaznaczy się napływ dużo chłodniejszej, niż w poprzednich dniach, masy powietrza. Silne obciążenie organizmu człowieka zimnem występować będzie rano na przeważającym obszarze kraju, w dzień na krańcach wschodnich i lokalnie na południu (ochładzający wpływ silnego wiatru), a wieczorem we wschodniej połowie Polski (mapa). Subiektywne odczucie termiczne będzie kształtowało się w przedziale od zimno, a nawet na granicy z odczuciem bardzo zimno rano i wieczorem na krańcach wschodnich; do chłodno (mapa).

Ocena warunków biometeorologicznych

W nocy z czwartku na piątek, pogoda związana z przejściem nad obszarem Polski strefy frontu chłodnego (z opadami i silniejszym wiatrem), będzie miała negatywny wpływ na samopoczucie i jakość nocnego wypoczynku osób wrażliwych na bodźce atmosferyczne. U meteoropatów mogą pojawiać się objawy drażliwości i dolegliwości bólowe. Południe Polski pozostanie w zasięgu strefy frontu jeszcze w ciągu dnia. Obszar północnej Polski znajdzie się w zasięgu silnego wyżu w drugiej połowie nocy, w ciągu dnia ośrodek ten przemieści się i obejmie swym zasięgiem cały kraj. Ciśnienie atmosferyczne będzie istotnie wzrastać w stosunkowo krótkich odstępach czasu; w pierwszej części doby zwłaszcza na północy a w drugiej na południu kraju. Napływ chłodniejszej masy powietrza, istotny wzrost wagowej zawartości tlenu w powietrzu, znaczące zmiany ciśnienia atmosferycznego i towarzyszący im wzrost prędkości wiatru, będą oddziaływać bodźcowo na organizm człowieka, przejawiając się nadmiernym pobudzeniem systemu nerwowego osób wrażliwych. Zmianom tym mogą towarzyszyć objawy fizyczne (nerwobóle) i psychiczne (niepokój, drażliwość), u meteoropatów mogą występować przejściowe problemy z koncentracją uwagi. Przejaśnienia, prognozowane w drugiej części dnia, będą niwelowały niekorzystny wpływ pogody na nastrój. Na wschodzie kraju odbiór warunków pogodowych będzie zdeterminowany sytuacją termiczną.

Rekomendacje

Rano warunki drogowe niemal w całym kraju, za wyjątkiem krańców zachodnich, mogą być utrudnione ze względu na występowanie oblodzeń i intensywnych opadów śniegu (na południu). Rano na przeważającym obszarze kraju, w dzień głównie na krańcach wschodnich a wieczorem we wschodniej połowie Polski, planując dłuższy pobyt na zewnątrz należy stosować się do zaleceń odpowiadających klasie (-3) obciążenia cieplnego. Pomimo, że w ciągu dnia w piątek prognozowana jest dodatnia maksymalna temperatura powietrza (na zachodnie i południu Polski ) to jednak zaznaczy się istotny ochładzający wpływ wiatru, stąd temperatura odczuwalna w ciągu dnia może wynosić poniżej zera na przeważającym obszarze kraju. Wieczorem na krańcach wschodnich może nawet spaść poniżej wartości -10°C (mapa). Na wschodzie kraju może być niezbędna odzież o podwyższonej izolacyjności powyżej 2.0 clo (mapa), a na południu kraju dodatkowo chroniąca przed przemoknięciem.

Subiektywne odczucie termiczne ustalono wg polskiej skali odczuwalności cieplnej, opracowanej w IMGW przez zespół M.Baranowskiej. Obciążenia cieplne organizmu oceniono na podstawie wartości wskaźnika UTCI, opracowanego w międzynarodowej Akcji Cost nr 730. Wskaźnik UTCI opiera się na analizie bilansu cieplnego człowieka i obiektywnej weryfikacji zmian wybranych parametrów fizjologicznych organizmu, w danych warunkach meteorologicznych

Subiektywne odczucie termiczne ustalono według polskiej skali odczuwalności cieplnej, opracowanej w IMGW-PIB przez zespół M.Baranowskiej. Obciążenie cieplne organizmu oceniono na podstawie wartości wskaźnika UTCI, opracowanego w międzynarodowej Akcji Cost nr 730.

Opracowano:  21.02.2019 ,  Biomet
Joanna Wieczorek

Pokaż szczegóły
sms