PL | EN
20.06.2019
04:11
21:03  (Warszawa)
Witamy w dziale Biometeo,X

Poniżej znajdziecie Państwo mapę z prognozą biometeorologiczną i komentarz na dwa kolejne dni – wybór dnia nad mapą.

Zapraszamy również do korzystania z pozostałych prognoz: obciążenia cieplnego organizmu, subiektywnego odczucia termicznego, strat wody z organizmu a także przydatnych informacji na temat warunków ekspozycji słonecznej. Produkty te są dostępne po kliknięciu na odpowiednią zakładkę w górnym menu strony, na zielonym polu.
Biometeorologiczna ocena pogody prognozowanej
Dziś
Jutro
Pokaż komentarz
Opracowano:  19.06.2019 ,  Biomet
Grzegorz Kaliński

Biometeorologiczna ocena pogody prognozowanej na 21.06.2019

Biometeorologiczna ocena pogody prognozowanej na 21.06.2019

Na przeważającym obszarze kraju pogoda kształtowana przez zatokę niżu i chłodny front atmosferyczny, przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływała na organizm człowieka. W Polsce północno-zachodniej, wraz z rozbudowywaniem się klina Wyżu Azorskiego, niekorzystna biotropia pogody będzie stopniowo słabnąć do obojętnej.

Warunki biotermiczne

Warunki termiczne w zachodniej i północnej Polsce zmienią się na istotnie chłodniejsze w porównaniu do poprzedniej doby. Silne obciążenie organizmu człowieka gorącem występować będzie w ciągu dnia w województwach wschodnich oraz lokalnie na Kujawach i Pomorzu. Występowanie umiarkowanego obciążenia gorącem prognozowane jest rano na krańcach wschodnich i w dzień w południkowym pasie środkowej Polski oraz na wschodzie (mapa). Subiektywne odczucie termiczne rano i w dzień będzie się utrzymywać w przedziale od komfortowo do bardzo gorąco (lokalnie na krańcach wschodnich), a wieczorem od chłodno (miejscowo na wschodnim wybrzeżu) do gorąco (na krańcach wschodnich) (mapa). Odczucie duchoty i/lub parności będzie występować rano na wschodzie, na południu i lokalnie na Pomorzu oraz w dzień w Polsce południowej, południowo-wschodniej i na krańcach wschodnich; w godzinach wieczornych na południu, południowym wschodzie i na północnym wschodzie prognozowane jest występowanie odczucia parności.

Ocena warunków biometeorologicznych

Burze mogące występować miejscami w całej Polsce mogą niekorzystnie wpływać na jakość nocnego wypoczynku (trudności z zasypianiem, sen niespokojny). Burzowa pogoda kształtowana przez płytką zatokę niżu z chłodnym frontem atmosferycznym przemieszczającą się z zachodu na wschód, będzie niekorzystnie wpływała na ogólne samopoczucie. W strefie oddziaływania frontu atmosferycznego meteoropaci mogą odczuwać wzmożone bóle. U osób wrażliwych na bodźce pogodowe, w związku ze wzrostem wagowej zawartości tlenu w powietrzu prawie w całej Polsce (poza wschodem), mogą występować trudności z koncentracją uwagi, a w czasie burz – drażliwość i niepokój. W godzinach popołudniowych, wraz z rozbudowywaniem się od zachodu klina Wyżu Azorskiego, niekorzystny wpływ pogody na organizm człowieka będzie stopniowo słabł.

Rekomendacje

W ciągu dnia w województwach wschodnich oraz lokalnie na Kujawach i Pomorzu, należy stosować się do zaleceń klasy (+2) obciążenia termicznego, natomiast rano na krańcach wschodnich i w dzień w południkowym pasie środkowej Polski oraz na wschodzie – do zaleceń klasy (+1) obciążenia termicznego. Burzowa pogoda na przeważającym obszarze kraju w dalszym ciągu nie będzie sprzyjała podejmowaniu aktywności na zewnątrz. W miejscach utrzymywania się odczucia duchoty i/lub parności, osobom starszym, przewlekle chorym i dzieciom, w dalszym ciągu zaleca się ograniczenie aktywności fizycznej i wypoczywanie w miejscach przewiewnych i zacienionych lub klimatyzowanych, szczególnie w najcieplejszej porze dnia. Osoby przebywające w otwartej przestrzeni w czasie burz, powinny zachować szczególną ostrożność i pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Wieczorem w Polsce północno-wschodniej, pogodny wieczór ze słabym wiatrem i odczuwalnie komfortowymi lub ciepłymi warunkami termicznymi będzie sprzyjał rekreacji na zewnątrz.

Subiektywne odczucie termiczne ustalono wg polskiej skali odczuwalności cieplnej, opracowanej w IMGW przez zespół M.Baranowskiej. Obciążenia cieplne organizmu oceniono na podstawie wartości wskaźnika UTCI, opracowanego w międzynarodowej Akcji Cost nr 730. Wskaźnik UTCI opiera się na analizie bilansu cieplnego człowieka i obiektywnej weryfikacji zmian wybranych parametrów fizjologicznych organizmu, w danych warunkach meteorologicznych

Subiektywne odczucie termiczne ustalono według polskiej skali odczuwalności cieplnej, opracowanej w IMGW-PIB przez zespół M.Baranowskiej. Obciążenie cieplne organizmu oceniono na podstawie wartości wskaźnika UTCI, opracowanego w międzynarodowej Akcji Cost nr 730.

Opracowano:  19.06.2019 ,  Biomet
Grzegorz Kaliński

Pokaż szczegóły
sms