PL | EN
18.10.2019
07:04
17:37  (Warszawa)
Witamy w dziale Biometeo,X

Poniżej znajdziecie Państwo mapę z prognozą biometeorologiczną i komentarz na dwa kolejne dni – wybór dnia nad mapą.

Zapraszamy również do korzystania z pozostałych prognoz: obciążenia cieplnego organizmu, subiektywnego odczucia termicznego, strat wody z organizmu a także przydatnych informacji na temat warunków ekspozycji słonecznej. Produkty te są dostępne po kliknięciu na odpowiednią zakładkę w górnym menu strony, na zielonym polu.
Biometeorologiczna ocena pogody prognozowanej
Dziś
Jutro
Pokaż komentarz
Opracowano:  17.10.2019 ,  Biomet
Jakub Szmyd

Biometeorologiczna ocena pogody prognozowanej na 19.10.2019

Biometeorologiczna ocena pogody prognozowanej na 19.10.2019

Przez cały dzień na północnym zachodzie Polski dominować będzie obojętna, a na południowym wschodzie kraju korzystna, biotropia pogody. Na pozostałym obszarze Polski przeważnie obojętne warunki biometeorologiczne w ciągu dnia przejściowo poprawią się do korzystnych; na północnym wschodzie kraju korzystna biotropia pogody może utrzymać się do końca dnia.

Warunki biotermiczne

Środowisko termiczne w Polsce nie zmieni się istotnie w porównaniu do wcześniejszej doby. W ciągu dnia nie będą występować istotne obciążenia termiczne, jedynie w godzinach porannych i wieczornych miejscami w Polsce możliwy jest stres zimna w stopniu słabym (mapa). Rano środowisko termiczne na przeważającym obszarze kraju będzie odczuwane jako komfortowe. Subiektywne odczucie termiczne w południe będzie kształtowało się w zakresie od komfortowo (na Pomorzu) do gorąco (miejscami na wschodzie i południu Polski). Wieczorem przeważać będzie odczucie komfortowo, na wschodzie wystąpi odczucie ciepło (mapa).

Ocena warunków biometeorologicznych

W ciągu dnia na przeważającym obszarze Polski, pozostającym pod wpływem niżu atmosferycznego, występować będzie obojętna biotropia pogody. Prognozowane umiarkowane zachmurzenie, przeważnie odczuwalnie komfortowe środowisko termiczne, niewielkie zmiany ciśnienia atmosferycznego oraz słaby wiatr nie będą powodować istotnych obciążeń dla funkcjonowania organizmu człowieka. W godzinach okołopołudniowych, wraz ze wzrostem temperatury powietrza i ilości dopływającego do powierzchni ziemi promieniowania słonecznego, przejściowo wystąpią korzystne warunki biometeorologiczne. Na północnym zachodzie Polski, gdzie zaznaczy się oddziaływanie pofalowanego frontu atmosferycznego, pochmurne, a także odczuwalnie chłodniejsze i wilgotniejsze (niż na pozostałym obszarze kraju) środowisko przyczyni się do wystąpienia obojętnej biotropii pogody przez cały dzień. Na południowym wschodzie Polski, pozostającym od rana w napływającej z południa, ciepłej masie powietrza, pogoda będzie korzystnie oddziaływała na nastrój i sprawność psychofizyczną. W godzinach wieczornych na wschodzie kraju, gdzie miejscami do końca dnia utrzymywać się będzie ciepłe środowisko termiczne oraz małe zachmurzenie, oczekiwane są korzystne warunki biometeorologiczne.

Rekomendacje

Łagodne środowisko termiczne oraz słaby wiatr będą sprzyjały podejmowaniu aktywności fizycznej na terenie otwartym, zwłaszcza w godzinach okołopołudniowych. W prognozowanych warunkach atmosferycznych ruch na świeżym powietrzu będzie wpływał korzystnie na ogólne samopoczucie i wskazany jest wszystkim grupom wiekowym, w tym dzieciom i osobom starszym. Ekspozycja na bezpośrednie promieniowanie słonecznie będzie sprzyjała naturalnym procesom wytwarzania witaminy D3 w organizmie człowieka.

Subiektywne odczucie termiczne ustalono wg polskiej skali odczuwalności cieplnej, opracowanej w IMGW przez zespół M.Baranowskiej. Obciążenia cieplne organizmu oceniono na podstawie wartości wskaźnika UTCI, opracowanego w międzynarodowej Akcji Cost nr 730. Wskaźnik UTCI opiera się na analizie bilansu cieplnego człowieka i obiektywnej weryfikacji zmian wybranych parametrów fizjologicznych organizmu, w danych warunkach meteorologicznych

Subiektywne odczucie termiczne ustalono według polskiej skali odczuwalności cieplnej, opracowanej w IMGW-PIB przez zespół M.Baranowskiej. Obciążenie cieplne organizmu oceniono na podstawie wartości wskaźnika UTCI, opracowanego w międzynarodowej Akcji Cost nr 730.

Opracowano:  17.10.2019 ,  Biomet
Jakub Szmyd

Pokaż szczegóły
sms